دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

نقش فلسفه و آموزهای اسلامی در مواجهه با مسائل تعلیم و تربیت با تأکید بر روش شناختی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

 برزو مولایی پارده، زهره اسماعیلی

۱-۱۶
۲

بررسی یکی از مؤلفه‌های سورئالیسم در غزلیات شمس

 سیدمحمدباقر کمال‌الدینی، نسرین ویسی

۱۷-۲۶
۳

فرهنگ عامه در اشعار محتشم كاشاني

 راضیه محمدعلی نژاد، سید محمد باقر کمال الدینی 

۲۷-۴۳
۴

بررسی رابطه انگیزه و بسندگی مهارت خواندن در فارسی آموزان خارجی

بهاره فرجي

۴۴-۵۲
۵

تحلیلی بر تاثیر پذیری شخصیّت زن در تفکّر مولانا

 هادی عباس نژاد خراسانی، حسین منصوریان

۵۳-۶۳
۶

اقتباس های نمایشی از منظومه ی خسرو و شیرین نظامی

 پگاه تلاوری

۶۴-۷۲
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰