دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

نقش فلسفه و آموزهای اسلامی در مواجهه با مسائل تعلیم و تربیت با تأکید بر روش شناختی پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

 برزو مولایی پارده، زهره اسماعیلی

۱-۱۶
۲

بررسی یکی از مؤلفه‌های سورئالیسم در غزلیات شمس

 سیدمحمدباقر کمال‌الدینی، نسرین ویسی

۱۷-۲۶
۳

فرهنگ عامه در اشعار محتشم كاشاني

 راضیه محمدعلی نژاد، سید محمد باقر کمال الدینی 

۲۷-۴۳
۴

بررسی رابطه انگیزه و بسندگی مهارت خواندن در فارسی آموزان خارجی

بهاره فرجي

۴۴-۵۲
۵

تحلیلی بر تاثیر پذیری شخصیّت زن در تفکّر مولانا

 هادی عباس نژاد خراسانی، حسین منصوریان

۵۳-۶۳
۶

اقتباس های نمایشی از منظومه ی خسرو و شیرین نظامی

 پگاه تلاوری

۶۴-۷۲
۷

تحلیل تطبیقی ادبیات مقاومت در اشعار سمیح القاسم و سید حسن حسینی

 لیلا سالاری خالص

۷۳-۸۲
۸

بررسی جریان شناسی سیاسی از نگاه ادبیات معاصر عرب

 عباس پورخیرخواه، بهرام دهقان

۸۳-۱۰۲
۹

بررسی بازآفرینی شخصیت های نمادین و اسطوره ای شاهنامه در ادبیات کودک و نوجوان

فهیمه باوی، آرش امرایی، محمد شکرایی

۱۰۳-۱۱۵
۱۰

فضایل اخلاقی پهلوانان شاهنامه و بازتاب آن در ادبیات کودک و نوجوان

 مینو چشم پاک، آرش امرایی، محمد شکرایی

۱۱۶-۱۲۸
۱۱

شاهکارهای بکارگیری انواع لام مفرد در قرآن کریم

 زینت پرورش، بهرام دهقان

۱۲۹-۱۳۸
۱۲

تحلیل محتوای پیام های قرآنی کتاب­های قرآن و هدیه­ های آسمانی دوره ابتدایی براساس مولفه ­های شادکامی

 زهرا بهرامی فيل ابادي، رضا عقيلي

۱۳۹-۱۵۰
۱۳

موسیقی کناری در غزلیات کمال خجندی

 وحید آذرنوش، پگاه تلاوری

۱۵۱-۱۷۰
۱۴

بررسی تغییرات آوایی در حوزه معنایی

 مریم رحمانی، محمد جواد حجازی

۱۷۱-۱۹۰
۱۵

کارگفت زبان شناسی دراشعارسهراب

 فرشاد میرزائی، محسن بهاروند

۱۹۱-۲۰۱