دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی جلوه های قرآنی در اشعار ایلیا ابوماضی و قیصر امین‌پور

 کبری بارانی، اسماعیل اسلامی

۱-۱۵
۲

کاربرد قیدهای تنوین دار در متون منثور تاریخی تاریخ بلعمی، تاریخ بیهقی، التوسل الی الترسل، تاریخ جهان گشا

 عزیزه نیدی

۱۶-۲۵
۳

ساختارشکنی های دینی در غزلیات سنایی

المیرا تسلیمی، فاطمه سادات طاهری

۲۶-۴۴
۴

حقیقت تصدیق از دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا

 داوود مرادی، مجید قربانعلی دولابی

۴۵-۵۰
۵

روایت شناسی هزار و یک شب اثر نجیب محفوظ

 فریده دژکامه، اسماعیل اسلامی

۵۱-۶۱
۶

ادبیات و نگارگری ایرانی

 صدیقه سلمان

۶۲-۷۰
۷

بررسی تاریخ های برخی از حوادث در تاریخ جهانگشای جوینی و مقایسه آن با تاریخ های دیگر

 مختار ابراهیمی، پگاه تلاوری

۷۱-۸۲
۸

شکواییه و اعتراض در اشعار علیرضا قزوه

 فهیمه سازمند

۸۳-۹۱
۹

تاثیر آثار و آموزه‌های مولانا جلال الدین محمد بر اندیشمندان و شاعران شبه قاره هند (اقبال لاهوری و تاگور)

زهرا احمدی

۹۲-۱۰۱
۱۰

بیان پارادوکس در غزلیات عراقی (با رویکرد اثبات وحدت وجود ابن عربی)

احمدرضا کیخای فرزانه، نازیلا رحمانپور

۱۰۲-۱۱۵
۱۱

ظرفیت­ های بیابان در راستای احیاء و اعتلای فرهنگ

 حسین شیخ زاده، نازنین شیخ زاده

۱۱۶-۱۲۷
۱۲

بررسی نقش موسیقایی تکرار در پنجاه غزل اول از دیوان نورعلی شاه اصفهانی

 سیدحسین مصطفوی

۱۲۸-۱۴۱
۱۳

مفهوم فلسفی بارکلیایی «ذهن خلاق» در هنر دنیای هری پاتر

 بهی حدائق، پروانه جاویدنجات

۱۴۲-۱۶۲
۱۴

بررسی تطبیقی مفاهیم طنز در آثار عبید زاکانی و بدیع‌الزمان همدانی

محمد معین صفاری

۱۶۳-۱۷۶
۱۵

عرفان اسلامی و مکتب ابن عربی

 فریده پور سیاحی، سید جاسم پژوهنده

۱۷۷-۱۹۰