دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

سیمای معصومین در اشعار عرفی شیرازی

 مختار ابراهیمی، پگاه تلاوری

۱-۱۲
۲

نقدهای استاد مصباح یزدی بر براهین حرکت جوهری ملاصدرا

 ناصر اکبری، مریم سلامی

۱۳-۱۹
۳

آشناییزدایی معنایی در ادب معاصر با محوریت احمدرضا احمدی و قیصر امین‌پور

 عباس صیادی دریاکناری، محسن ایزدیار

۲۰-۳۱
۴

مفاهیم اخلاقی و پند و اندرز در قطعات ابن‌یمین

 رضا اشرف زاده، تکتم فرهمندی

۳۲-۴۳
۵

تقابل شخصیت زن در «شاهنامه» فردوسی و «سام نامه» خواجوی کرمانی

 هادی عباس نژاد خراسانی، رضا فرصتی جویباری

۴۴-۵۷
۶

تأثیرپذیری سیمین دانشور در نگارش داستان سو و شون از داستان سیاوش در شاهنامه

 محمد جواد عرفانی بیضایی، اشرف جوادی

۵۸-۶۹
۷

تأملی بر یک حکایت طنزآمیز از گلستان سعدی

 ناصر فرنیا

۷۰-۷۷
۸

دغدغه های اجتماعی شعر ابتهاج و بهبهانی

 سمانه پاسبان وطن، اکرم رحمانی

۷۸-۹۴
۹

تحلیل شرور از نظر ملاصدرا و تاثیر آن بر باورهای ما

 سجاد زنگنه تبار

۹۵-۱۰۷
۱۰

استعاره، آینۀ اندیشه و روان شاعر و جامعه (مطالعۀ موردیِ اشعار قیصر امینپور)

 محمد معین صفاری

۱۰۸-۱۱۸
۱۱

مباحث تربیتی و اخلاقی در بوستان سعدی

 ثریا گوزلی

۱۱۹-۱۳۶
۱۲

تبیین دو عنصر دین و اخلاق ازمنظر کانت و شهید مطهری

 رضا رحیمی، سجاد زنگنه تبار

۱۳۷-۱۵۵
۱۳

مقایسه زهره و منوچهر ایرج میرزا با ونوس و آدونیس شکسپیر

 فهیمه سازمند

۱۵۶-۱۶۸
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰