دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

مقدمه­ ای بر نظریۀ اجتماعیِ رندال کالینز

 صیاد خردمند کاری، علیرضا اوحدی نیا

۱-۱۴
۲

بینامتنیت قرآن در آموزههای اخلاقی و تعلیمی اخلاق ناصری

 سید محمد امیری، شکوه فورجانی زاده

۱۵-۲۹
۳

مهارت‌های چهارگانه یاددهی-یادگیری زبان انگلیسی (شنیداری، گفتاری، خواندن، نوشتن)

 نصرت اله نیک زاد

۳۰-۴۸
۴

بازتاب آيات قرآني و تلميح به پيامبران الهي در اشعار منوچهري دامغاني

 محمد انصاري، جهانگير صفري

۴۹-۵۸
۵

بررسی تأثیر نیما یوشیج بر ادبیات تعلیمی

 محمد امین احسانی اصطهباناتی

۵۹-۶۸
۶

بررسی مضامین مناجات در برجسته ترین متون منظوم فارسی

 فردین سیفی زاده اندبیلی، ملک محمّد فرّخزاد

۶۹-۸۳
۷

دعا و نیایش در اندیشه عرفانی مولانا در مثنوی

سهیلا شاه کرمی

۸۴-۹۴
۸

بررسی موضوع زندگی و مرگ در اشعار احمد شاملو

 لیلا کوچکی

۹۵-۱۰۴
۹

بررسی جایگاه زن از دیدگاه عاطفی در آثار سنایی غزنوی

 جمیله صارمی یاراحمدی

۱۰۵-۱۱۷
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰