دوره ۴، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

ادبیات عامه پسند لازمه ی ادبیات نخبه گرا

اسما فروغی راد

۱-۱۱
خرید
۲

عشق و بهکتی در مکتب مولانا و رامانوجا

محمدرضا افروغ، علی‌رضا خواجه گیر، علی‌رضا فهیم

۱۲-۲۲
خرید
۳

بررسی مقوله نزد ارسطو از سه منظر دستور زبانی، منطقی و متافیزیکی

سروش پاک‌سرشت

۲۳-۳۹
خرید
۴

ترسیم شخصیت و سیمای زنان الگو و زنان عارف

بتول یوسفی

۴۰-۴۷
خرید
۵

سيری در شطحيات احمد عزيزی

نعمت ­­­الله عزیزی لعل ­آبادی، فاطمه کریمی

۴۸-۶۳
خرید
۶

معرفت‌شناسی مولانا و دلالت‌های تربیت اخلاقی آن (با تأکید بر اصول)

جعفر ابراهیمی، عباسعلی رستمی نسب، مسعود اخلاقی، مراد یاری دهنوی

۶۴-۸۱
خرید
۷

بازتاب باورها و عقاید عامه در غزلیات بیدل دهلوی

مرتضی کریمی نیا، شهروز جمالی، سیاوش مرادی

۸۲-۹۴
خرید
۸

سیمای انسان کامل در اشعار نظامی گنجوی

آمنه فولادی

۹۵-۱۰۷
خرید
۹

بررسی انگیزه‌های نوع‌دوستی بر اساس آیات قرآنی

سید احمد میریان، آمنه درویشی کولایی، راضیه مفیدی، مریم برسنجی

۱۰۸-۱۲۲
خرید
۱۰

نگاهی کوتاه بر مفاهیم «کسب» و «یادگیری» زبان ضمن مروری کلی بر انواع یادگیرندگان

مریم سادات مشعشعی، لیلی مسگرزاده اقدم

۱۲۳-۱۳۷
خرید
۱۱

تطبیق عناصر داستانی با روایات تاریخ بیهقی (تحلیل و بررسی درون‌مایۀ روایتی غیر درباری)

فاطمه نژادنیلی

۱۳۸-۱۵۱
خرید
۱۲

ریشه‌یابی و بررسی اهمیت حجاب و عفاف از منظر آموزه‌های دینی و عهدین

آمنه درویشی، سید حسین زارعی

۱۵۲-۱۶۱
خرید
۱۳

مراحل تربیت اخلاقی از منظر معرفت‌شناسی مولانا

جعفر ابراهیمی، عباسعلی رستمی نسب، مسعود اخلاقی، مراد یاری دهنوی

۱۶۲-۱۷۵
خرید
۱۴

آزادی و آزاداندیشی در ادبیات پایداری دوره مشروطه با محوریت درس سوم فارسی دورۀ دوم متوسطه

مینو چشم پاک

۱۷۶-۱۸۶
خرید
۱۵

بررسی سیر رئالیسم در اشعار پروین اعتصامی و عارف قزوینی

لیلا قلی‌پوری، آرش مشفقی 

۱۸۷-۱۹۷
خرید
۱۶

بررسی مضامین ترکیب‌بند در مکتب وقوع

زیبا اسماعیلی، زهرا نام آور

۱۹۸-۲۱۲
خرید