دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۹۴

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

راهکارهای توانمندسازی مدیران با تاثیر پذیری از دانش ادبیات

آذر امیری میجانی

۱-۱۰
۲

پیش‌بینی عملکرد شغلی آموزگاران از روی سرمایه روانشناختی

حسن جعفری، مریم پارسازاده

۱۱-۲۲
۳

مقایسه‌ سبک‌های تصمیم‌گیری مدیران زن و مرد (محیط پژوهش: مدارس متوسطه شهر خرم آباد)

حسن جعفری، فریبا بابایی، نیلوفر کوگانی

۲۳-۳۱
۴

نقش فناوری اطلاعات در تبلیغات و بازاریابی صنعتی

فرنگیس خاصی

۳۲-۳۹
۵

تاثیر مولفه های مدیریت مشارکتی بر عملکرد معلمین ابتدایی ناحیه یک زاهدان

محبوبه میرکمالی، ابراهیم حدادی

۴۰-۴۷
۶

 نقش استانداردها در مدیریت امنیت اطلاعات

نفیسه قدمی گلشیخ

۴۸-۶۱