دوره ۲، شماره ۲/۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی تاثیر فناوری و سیستم های اطلاعاتی در ارتقاء سطح تصميم گيري مدیران سازمانهای آموزشی

تورج صادقی، جواد دیهیم، مرتضی فتوحی

۱-۱۶
۲

بررسی وضعیت موجود و مطلوب تکیه گاه های مسیر شغلی کارکنان

محمدرضا قاسمی، غلامعلی طبرسا، اکرم هادی زاده مقدم

۱۷-۲۳
۳

نقش مدیران دولتی در توسعه صنعت گردشگری استان چهار محال و بختیاری

فرزاد حسینی، مجید رشید کابلی

۲۴-۳۶
۴

ضرورت کسب و کار نواورانه: با رویکرد مدیریت بحران و افزایش قدرت رقابت در بازار

محمد احمدی

۳۷-۴۵
۵

بررسی رابطه کایزن با عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی سازمان فاوای شهرداری مشهد)

جواد زاهدي، زهرا بزمي کاخکي، سميرا تاجدار

۴۶-۵۴
۶

بررسی رابطه پذیرش فناوری اطلاعات و توانمند سازی و رضایت شغلی دبیران آموزش و پرورش فیروزکوه

مجید جهانگیری فرد، فرحناز شیرازی

۵۵-۷۳
۷

تاثیر عوامل ساختاری بر ارتقاء مهارتهای کار آفرینی مدیران در بخش بیمه های بازرگانی (مورد مطالعه: شرکت سهامی بیمه ایران)

محمد رضا اژدری فریدنی

۷۴-۸۷
۸

بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت­های کوچک و متوسط استان البرز

پریسا سجادی  زند

۸۸-۹۹
۹

اثر فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در سازمان مالیاتی خراسان رضوی

سیده زینب موسوی دزفولی، مهدی منظری حصار

۱۰۰-۱۱۴
۱۰

بررسی تأثیر کیفیت عملکرد نیروی انسانی بر رضایت مندی مراجعه کنندگان سازمان بیمه سلامت با تاکید بر نقش میانجی نگرش کارکنان با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: اداره کل سلامت استان آذربایجان غربی)

مهران مولوی، جعفر زارعی، رحیم اصل ثانی، فیصل رسولی

۱۱۵-۱۳۳
۱۱

بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد کارکنان بانک ملت استان آذربایجان غربی

غلامرضا رحیمی، شیرکو خسروی نیا، سهیلا رجبعلی پور

۱۳۴-۱۴۱
۱۲

بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و مدیریت دانش در صدا و سیمای مرکز کیش

سیامک منوچهری

۱۴۲-۱۵۰
۱۳

ارزشیابی و رتبه‌بندی  دانش‌آموزان پایه ششم دبستان دخترانه هوشمند سما واحد قائم‌شهر با استفاده از AHP و TOPSIS و روش میانگین رتبه ها

سیدعلی نبوی چاشمی، حمیدرضا روزبان، ندا محسنیان

۱۵۱-۱۶۸
۱۴

نقش مولفه هاي سرمايه روان شناختي در ارتقاي تعهد سازماني كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه

سيده رضوان سجادي، رضا شفیع زاده گروسی

۱۶۹-۱۸۱
۱۵

بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب

غلامرضا رحیمی، سهیلا رجبعلی پوربنابی، ابراهیم جعفرنژاد عشق آبادی

۱۸۲-۱۹۱