دوره ۲، شماره ۴/۱، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

درک پذیرش عوامل تعیین کننده RFID  در صنایع با استفاده از روش منطق فازی (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا)

حامد زمان میرآبادی، نادر حساسی، محمد عظیم خدایاری

۱-۲۱
۲

بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و خلاقیت در حل مسائل فنی (مطالعه موردی: نفرات برتر رشته داده‌کاوی مسابقه فن‌آورد در دانشگاه صنعتی شریف)

پروانه گلرد، محمد حسین قمری 

۲۲-۳۰
۳

بررسی موانع پیاده سازی مدیریت استراتژیک در شرکت­های کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت های تولیدی در شهر تهران)

حسین ادریسی، مهدی نیک فرجام درجوبد 

۳۱-۴۲
۴

بررسی و مطالعه برنامه ریزی علوم و تکنولوژی در کشور اندونزی

لرنیک سرکیسیان، سمیه اخوان

۴۳-۵۹
۵

شناسایی و تبیین تأثیر توانمندسازي هيأت مديره در شرکت‌های كوچك (مطالعه شرکت‌های کوچک مستقر در برخی شهرک‌های صنعتی در ایران)

مجتبی ناهید، ابراهیم شیخ، تورج حیدری

۶۰-۸۷
۶

رابطه کیفیت­ زندگی­ کاری و پیوندکاری داوران فوتبال ایران

مهدی سید علی، عبدالرضا امیر تاش، فریده گنجویی

۸۹-۹۷
۷

تأثیر عدالت محوری سازمانی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه کارکنان طرح آبیاری و زه کشی کارون بزرگ)

سمیه عبدالهی، عباس اسماعیلی 

۹۸-۱۱۸
۸

مروری بر شاخص ها و مدل های رضایت مشتریان در صنعت خرده فروشی­های بزرگ

محمد مهدی کوشش افکار 

۱۱۹-۱۴۲
۹

بررسی تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر شاخص های بیمارستانی در بیمارستان دکترغرضی اصفهان

حمیدرضا حشمت، زهره آقابابایی

۱۴۳-۱۶۰
۱۰

شناسایی و رتبه بندي عوامل مؤثر بر وفاداری برند در بازار خدمات با استفاده از تکنیک AHP فازی

مریم خاص پور

۱۶۱-۱۸۶
۱۱

شناسایی نقش سازمان‌های میانجی در نظام ملّی نوآوری ایران

مجتبی هوشمندزاده، رضا زعفریان، قنبر محمدی الیاسی

۱۸۷-۲۰۲
۱۲

بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی در شركت فولاد مباركه

کریم طاهریان، سعید رجایی پور

۲۰۳-۲۱۳
۱۳

بررسی شیوه های مشارکت والدین در امور فرهنگی-آموزشی مدارس

فاطمه صغری مومنیان، نرگس ابوطالبی، خدیجه نوروزی

۲۱۴-۲۲۸
۱۴

نقش بازار الکترونیکی شرکت پست در توسعه تجارت الکترونیکی از دیدگاه مشتریان

داوود زارعیان، اعظم سادات موسوی نژاد

۲۲۹-۲۴۶
۱۵

بررسی نقش فقر اقتصادی و فرهنگی در ازدیاد قتل در جامعه

هادی عبدالله تبار

۲۴۷-۲۵۴