دوره ۳، شماره ۱/۲، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

رابطه میزان توجه به سرمایه اجتماعی با بهبود عملکرد و کارآفرینی کارکنان موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

فرزانه فرج اللهی، زهرا خوش نژاد

۱-۱۲
۲

مروری بر مدل­ های ارائه شده در زمینه خرد سازمانی

مهرانگیز میری کرمانشاهی، بهزاد شوقی

۱۳-۳۲
۳

رابطه فرهنگ سازمانی مدیران مدارس منطقه ۲ شهر تهران با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فرشته ملایری، سميه پورداد ممقاني

۳۳-۴۳
۴

تأملی بر ایجاد مراکز ارزیابی به عنوان رویکرد نوین نظام جانشین پروری در نظام بانکی

داریوش قربانی

۴۴-۵۴
۵

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر فعالیت ها و کارکردهای بورس اوراق بهادار تهران بر اساس تجزیه و تحلیل روند

مهدی معمارپور، احسان واعظی، حسین ابوالقاسم شیرازی، علی رجب زاده قطری

۵۵-۷۱
۶

پیش بینی عملکرد کارکنان بانک تجارت براساس کیفیت زندگی کاری آنان

حسین اسلامی نیا، حجت اخوان تفتی

۷۲-۸۲
۷

تحلیل موانع آموزش کارآفرینی در مدارس

شهربانو مرزبان، رقیه موحدی، خدیجه نوروزی

۸۳-۹۹
۸

مدیریت ریسک اعتباری در صنعت بانکداری

علی جمشیدی، سعید رستمیان

۱۰۰-۱۰۸
۹

بررسی اثربخشی فناوری اطلاعات بر سازمان

الهام توسلی

۱۰۹-۱۲۱
۱۰

بررسی رابطه بین نگرش کارکنان به سازمان و آوای کارکنان

ایرج سلطانی، محمد حیدری گوجانی

۱۲۲-۱۳۴
۱۱

بررسی تاثیر بدبيني سازماني بر اهمال کاری (مطالعه موردی: بخش رادیولوژی دانشگاه شهید بهشتی استان تهران)

حسن زین آبادی، فاطمه ذاکری فر

۱۳۵-۱۵۲
۱۲

رابطه بین هوش اخلاقی و نوآوری سازمانی کارکنان رسمی بیمارستان بوعلی شهر تهران

مهری علی عسگری، پردیس دهقان، غزاله تقوی عالی، نرگس شریفی

۱۵۳-۱۷۰
۱۳

بررسی رابطه بین پیوند استراتژی، تاثیرات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمان با استفاده از نقش میانجی مدیریت دانش (مطالعه موردی دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران­)

پردیس دهقان، کبری کشاورز، غزاله تقوی عالی، محبوبه فلاح نژاد

۱۷۱-۱۸۶
۱۴

نقش ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت گردشگری بر بهسازی نیروی انسانی بازاریابان بیمه عمر استان مازندران

راضیه غفوری زیدی، علی فرهادی­

۱۸۷-۱۹۴
۱۵

خرد و رهبری در سازمان

محمدرضا بلیاد، ابوالفضل صفیعی پور، بهزاد شوقی

۱۹۵-۲۱۰
۱۶

تبیین ارتباط اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد شهرکرد

فردوس منتظرالظهور، معصومه نادری فارسانی

۲۱۱-۲۲۱
۱۷

رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر تهران

سیده فاطمه حسینی

۲۲۲-۲۳۴
۱۸

نقش رهبری تحول ­آفرین بر گرایش کارآفرینانه در نمایندگی­ های بیمه پارسیان استان تهران

سید احمد حسینی گل افشانی، مسعود صمدزاده

۲۳۵-۲۴۸
۱۹

تحلیل رفتار مشتری با استفاده از تحلیل های Big Data

 علیرضا جباری رودی

۲۴۹-۲۵۷