دوره ۳، شماره ۲/۱، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مطالعه تاثیر کارآفرینی بر امنیت اجتماعی

 حسن شهراشوب

۱-۱۱
۲

تجزیه و تحلیل رفتار مشتری برای جذب مشتری در فروشگاه های جدید

 علیرضا جباری رودی

۱۲-۱۷
۳

بررسی تاثیر گردش شغلی کارکنان بر رضایت‌مندی آنان در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم

 اعظم مهرزادنيا

۱۸-۲۸
۴

مدیریت دولتی نوین استراتژیک به عنوان روش کل ­نگر برای یکپارچگی خط ­مشی

 عباس قربیان، سمیه صفاری

۲۹-۳۶
۵

بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در بین معلمان ابتدایی استان چهارمحال و بختیاری

 زهرا بهرامی فيل ابادي، رضا عقيلي­

۳۷-۴۷
۶

تاثیرات شبکه های اجتماعی بر کسب و کار

 پژمان مهرابی دهدزی، سید ناصر حجازی

۴۸-۶۱
۷

ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مدیریت‌های شعب بانک تجارت با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

 فرهاد گودرزی، سید مصطفی حدادی

۶۲-۷۵
۸

تاثیر گرایش به معنویت محیط کار بر سلامت کارکنان شهرداری ساوه

 زهرا عباسی

۷۶-۸۳
۹

بررسی رابطه ارتباطات اثربخش با رفتار شهروندی مدیران تامین اجتماعی

 بيژن عابديني، احمد اکبری، مهدي اكبريان 

۸۴-۱۰۲
۱۰

تاثیر سکوت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری ساوه)

زهرا عباسی

۱۰۳-۱۱۱
۱۱

بررسی اثر استراتژی‌ رهبری خدمتگزار بر عدالت سازمانی در بیمارستان شهید محمدمنتظری نجف‌آباد

 محمد رضا معینی

۱۱۲-۱۲۶
۱۲

بررسی وضعیت شایستگی هنرآموزان برای آموزش کارآفرینی

 محمد ابویی اردکان، رضا زعفریان، کبری خورانی

۱۲۷-۱۳۹
۱۳

بررسی تاثیر مولفه ­های ارزش برند صنعتی بر عملکرد معامله با اثر متغیر میانجی تعهد به رابطه­ ی تامین کننده و خریدار صنعتی

 منصور صمدی، اسداله غلامپور

۱۴۰-۱۵۳
۱۴

بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرای مديران بر چابکی سازمانی در مدارس ابتدایی شهر چالدران

 وحید معصومی فرد، سمیه پورکریم

۱۵۴-۱۶۶
۱۵

سِیری در سند تحول بنیادین با تاکید بر برنامه­ی درسی کارآفرینی

 ابوبکر مقام دوست

۱۶۷-۱۸۵