دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

رابطه حضور معلمان دانش محور در مدارس بر رفع چالش های آموزش و پرورش، توانمندسازی و افزایش بهره وری معلمان (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان)

 فاطمه پاکدل، حسن شهرکی پور، مهسا خاکسفیدی 

۱-۱۱
۲

موفقیت سازمانی بر اساس نظام شایسته سالاری

نادر خدابنده لویی 

۱۲-۲۴
۳

بررسی مسائل وضعیتی زنان سرپرست خانوار و بهروزی خانوادگی آنان (موردمطالعه، زنان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شهر ایلام)

 سید علیقلی روشن، نور محمد یعقوبی، امین رضا کمالیان، همایون نوری، احسان نامدار جویمی، مهین راشکی قلعه‌نو، فاطمه راشکی قلعه‌نو

۲۵-۳۸
۴

بررسی تاثیر عنصر رنگ وب سایت در رفتار خرید مصرف کنندگان آنلاین

 زینب احمدی

۳۹-۵۲
۵

اثربخشی چشم انداز زمان بر افزایش رضایت از زندگی و کاهش اضطراب دانشجویان

 زینت بابایی

۵۳-۶۱
۶

تاثیر یادگیری سازمانی بر مدیریت بحران حوزه ایمنی (مورد مطالعه: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج)

 علیرضا ربیع، علیرضا خزائی، مهدی بنایی قلعه

۶۲-۷۸
۷

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر شادکامی کارکنان وزارت کشور

 سید احمد حسینی گل افشانی، بهزاد بابایی

۷۹-۸۸
۸

تأثیر کارایی سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های خودروسازی پذیرفته شده در بورس تهران

 مهدی صالحی، حمیدرضا آرایش

۸۹-۱۰۴
۹

بررسی عملکرد دو ساله مدارس هیات امنایی بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش

 زهرا قشقایی، ناصرشریفی نژاد

۱۰۵-۱۱۷
۱۰

بررسي عوامل موثر بر مسئوليت پذيري مديران (مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)

 رمضان جهانیان، طاهره حدادي

۱۱۸-۱۳۱
۱۱

بررسی و شناسایی جایگاه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در دیوان محاسبات کشور

 مرتضی افضلی

۱۳۲-۱۴۵
۱۲

بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی کارکنان با رویکرد مدیریت دانش (بررسی کارکنان منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

 بيژن عابديني، مهدی فرخ پور، سيروس حسينعلي زاده

۱۴۶-۱۶۱
۱۳

بررسی وضعیت تغییر نگرش شرکت کنندگان دوره های آموزشی مدیریت مصرف برق

 پژمان حیدری، مهربان هادی پیکانی

۱۶۲-۱۷۱
۱۴

تاثیر ارگونومی و تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان ثبت احوال شاهرود

 علی رئیسی نافچی

۱۷۲-۱۸۸
۱۵

بررسی آیین رفتارحسابداران، تاثیر و نقش اخلاق حرفه ای درحسابداری

داریوش قربانی

۱۸۹-۲۰۶