دوره ۴، شماره ۱/۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

ارزیابی نقش عوامل فیزیکی محیط کار (ارگونومی) بر سلامت و افزایش بازدهی کارکنان

 آرش صفریان، فاطمه ثنایی اعلم

۱-۱۷
خرید
۲

تأثیر ابعاد رهبری (صفات رهبری، الگوهای خاص رهبری، ویژگیهای کارآفرینی) مدیران اجرایی عالی بر تعهد کارکنان

 فاطمه حیدری، مریم فلاحی، لیلا عبدالرسولی

۱۸-۳۵
خرید
۳

تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی (وب سایت) بر روی وفاداری به برند با در نظر گرفتن نقش میانجیگرانه اعتماد به برند (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی اینستاگرام)

 مرضيه ساکی، سارا مهربان

۳۶-۴۵
خرید
۴

تحلیل و بررسی اطلاعات مربوط به فروش زیتون توسط تولیدکنندگان و عمده فروشان زیتون در شهرستان طارم

 سعید رجبی، حسن اسماعیل پور، طاهره عاشوری

۴۶-۵۵
خرید
۵

بررسی مروری مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان ها

حسن ابوالقاسم گرجی، ملیحه قناعت جو

۵۶-۶۹
خرید
۶

شناسایی عوامل موثر برارتقاء سلامت نظام اداری

 فرج اله دانیالی، ناصرحمیدی

۷۰-۸۸
خرید
۷

شناسایی شایستگی های مدیران متوسطه در آموزش و پرورش شهر قزوین

 فاطمه اکبری، کتایون پورمهدی

۸۹-۹۹
خرید
۸

خط­مشی و استراتژی برنامه نظامند برای سازمان ها

سید علی حسینی اصل، هاجر امین پور، علیرضا رحمانی

۱۰۰-۱۰۹
خرید
۹

بررسی و شناسایی مشکلات بازاریابی صادرات محور مرکبات در استان فارس و راهکارهای تقویت آن

عبدالحسین کرمپور، رضا صفاییان

۱۱۰-۱۱۹
خرید
۱۰

بررسی رابطه بین ابعاد توانمند سازی روان شناختی و کارآفرینی درون سازمانی در بین کارکنان (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پیشوا و ورامین)

حمید رضا رضوانی، عباس منوریان، میترا هاشمی

۱۲۰-۱۳۴
خرید
۱۱

بررسی اثرات تبدیل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منطقه آزاد تجاری بر عملکرد ازنظر اشتغالزایی مجتمع بندری پارس ازنظر مدیران و کارشناسان

 احمد زاهدي، اسماعيل حسن‌پور

۱۳۵-۱۴۳
خرید
۱۲

ظرفیت‌سازی جوامع به‌عنوان ابزاری جهت توسعه‌ی پایدار گردشگری

محمد طالقانی، احسان سلیمی نیا

۱۴۴-۱۵۴
خرید
۱۳

بررسی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر فرآیند مبارزه با پول‌شویی در شعب بانک رفاه در استان تهران

امین اسمعیلی

۱۵۵-۱۶۶
خرید
۱۴

ارتباط مؤلفه‌های جو سکوت سازماني با رفتار سکوت سازمانی بر رضايت شغلي كاركنان (مطالعه موردي: صنايع و چوب كاغذ مازندران)

 سید کاظم ميرمحمدي

۱۶۷-۱۷۸
خرید
۱۵

تاثیر بیان ماموریت برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد به برند (مورد مطالعه: برند هواپیمایی ماهان)

 مجتبی داورزنی، رسول قنبري ممان، پرستو مرادی نفت چالی

۱۷۹-۱۸۷
خرید
۱۶

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری و نگرش نسبت به برند شرکت خدماتی کالای شهروند (فروشگاه‌های زنجیره‌ای)

 محمد طالقانی، مژگان احمدی، بهروز عبادی

۱۸۸-۱۹۵
خرید