دوره ۴، شماره ۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

ویژگی های شخصیتی و سبک های مدیریت تعارض مدیران در دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

الهام وزیری، سمیه جودت، علیرضا پیرخائفی

۱-۱۵
خرید
۲

بررسي رابطه بين جامعه‌پذيري سازماني و تعهد سازماني در ميان کارکنان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 جمشید ابراهیم پور سامانی، سید علیرضا افشانی، حسین مظاهری

۱۶-۲۶
خرید
۳

تاثیر میانجی جو سازمان یافته در رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و نتایج منابع انسانی (مورد مطالعه بانک های کشاورزی غرب استان مازندران)

 رهنما فرید، داوود کیاکجوری

۲۷-۳۹
خرید
۴

تأثیر رهبری‌تحول‌آفرین بر هویتسازمانی با میانجی‌گری خودکارآمدی‌خلاق (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری ناحیه فلاورجان)

 پریسا حیدری آقاگلی، علی نصراصفهانی

۴۰-۵۲
خرید
۵

بررسی رابطه مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت کارکنان اداره آموزش و پرورش خراسان شمالی

 مریم قلی پور، هادی کاهانی مقدم

۵۳-۶۸
خرید
۶

شناسایی موانع اثر بخشی آموزشهای الکترونیکی کارآفرینی و کسب وکار

 علی بی نظیر

۶۹-۸۴
خرید
۷

بررسی استراتژیک میزان اقبال پزشکان متخصص سرطان ایرانی نسبت به داروهای ضد سرطان تولید داخل

 محمد مهدی مظلومی شمالی، فرامرز شاه محمدی

۸۵-۱۰۰
خرید
۸

تاثیر فرهنگ سازمانی بر قصد ترک شغلی در میان کارکنان شرکت های بیمه ای (مورد مطالعه: بیمه ی پارسیان)

 زهرا بهبودی، زهرا امیر حسینی

۱۰۱-۱۱۶
خرید
۹

بررسی رابطه رفتار سیاسی و سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم

 افلاطون امیری، مرضیه صدیقی خویدک

۱۱۷-۱۳۴
خرید
۱۰

مطالعه و ارزیابی ارتباط عملکرد راهبردی سازمانی و بازاریابی داخلی در واحدهای منتخب شرکت نفت

 علی رضا حدادی

۱۳۵-۱۴۴
خرید
۱۱

بازسازی متغیر فرهنگ سازمانی در مدیریت با استمداد از مؤلفههای فرهنگی مدیریت اسلامی

 حشمت الله اسکندری اصل 

۱۴۵-۱۵۹
خرید
۱۲

 نقش سيستم­هاي اطلاعاتي استراتژيك بر كارآيي تصميم­گيري مديران سازماني

محمد قندی آرانی، زینب جاری پور

۱۶۰-۱۷۶
خرید
۱۳

عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانک صادرات شیراز

 حمید رضا نور بخش، محمد رضا جوادی، مهسا نوروزی

۱۷۷-۱۸۳
خرید
۱۴

موانع نوآوری و پایداری در دانشگاهها

 بهمن خسروی پور، فاطمه حمید

۱۸۴-۱۹۳
خرید
۱۵

مروری بر انواع تغییرات سازمانی

 حمید کرمی، محمد پژمان، یوسف حیدری سورشجانی

۱۹۴-۲۰۳
خرید
۱۶

بررسی اثرات تبدیل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به منطقه آزاد تجاری بر عملکرد ازنظر واردات و صادرات مجتمع بندری پارس ازنظر مدیران و کارشناسان

احمد زاهدي، اسماعيل حسن‌پور

۲۰۴-۲۱۱
خرید