دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر یزد

فرزانه سرداری، حمید ابهجی، محمد رضا کلانتری سرچشمه

۱-۱۶
خرید
۲

تلفيق هوش تجاري و تجزیه‌وتحلیل کسب‌وکار در مدیریت عملکرد بخش عمومي (مسائل و چالش‌ها)

حسينعلي رضائي منش، محمد رضا ربيعي مندجين

۱۷-۳۲
خرید
۳

بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی کارکنان با عملکرد سازمانی و مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پیشوا و ورامین)

حمید رضا رضوانی، عباس منوریان، میترا هاشمی

۳۳-۴۶
خرید
۴

گرایش استراتژیک و نقش آن در بهبود مؤلفه‌های کارآفرینی در شرکت‌های کوچک و متوسط

باقر باقریان کاسگری، یداله باقریان

۴۷-۶۱
خرید
۵

بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: بانک کشاورزی شهر تهران)

میترا هاشمی

۶۲-۷۵
خرید
۶

ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در شعب غرب بانک ملت تهران

 معصومه طاهرخانی، لیلا غلامی

۷۶-۸۹
خرید
۷

استفاده از تکنیک AHP فازی برای سنجش کیفیت خدمات

فاطمه مطواعی

۹۰-۱۰۱
خرید
۸

ارزیابی و اعتبار سنجی در آموزش عالی و بهبود کیفیت نظام آموزشی

رمضان جهانیان، زهرا خوش نژاد

۱۰۲-۱۰۸
خرید
۹

بالندگی سازمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در آموزش و پرورش (موردمطالعه: دبیران مدارس دخترانه متوسطه اول شهر بجنورد)

حمیرا فیروزه، رویا افراسیابی، محبوبه سلیمان پور عمران، علیرضا فیروزه

۱۰۹-۱۲۰
خرید
۱۰

ایجاد تقاضای بهینه در سوپرمارکت‌های مالی: نقش و اثر بازاریابی رابطهای

سعیده چمن، یونس وکیل‌الرعایا

۱۲۱-۱۳۴
خرید
۱۱

بررسي کاربرد مدیریت دانش در میان مدیران مدارس ابتدایی در استان مازندران

فاطمه ساغری، فاطمه حسن‌زاده کفشگرکلایی، مهران قاسم‌زاده

۱۳۵-۱۴۱
خرید
۱۲

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی، استراتژی سازمانی و اثربخشی سازمان

احمد جعفری صمیمی، محمود یحیی‌زاده‌فر، سیده مائده موسوی داودی

۱۴۲-۱۵۸
خرید
۱۳

تناسب استراتژیک بین استراتژی‌های نوآوری و محیط کسب‌وکار در ارائه عملکرد کسب‌وکار (مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان استان مرکزی)

مهدی عبدالهی، ابراهیم گیوکی

۱۵۹-۱۶۹
خرید
۱۴

شناسایی شایستگیهای عمومی و مدیریتی کارکنان با بهرهگیری از مدل آرمسترانگ و رویکرد مِنو (موردمطالعه: شرکت تحقیقات موتور ایران‌خودرو (ایپکو))

امیربابک مرجانی، محمد مهدی پاشایی

۱۷۰-۱۹۷
خرید
۱۵

مطالعه تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

پیمان بهمنی، نیلوفر ایمان خان

۱۹۸-۲۰۷
خرید
۱۶

بررسی نقش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در وفاداری مشتری: چارچوب مبتنی بر مدل ۳C (ساختار سازمانی، محتوا و زمینه)

نرگس دل‌افروز، بهروز عبادی، مژگان احمدی

۲۰۸-۲۲۱
خرید