دوره 4، شماره 4، زمستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی نقش ماکیاولیسم و ویژگی­های شغلی بر رفتار ضد تولید

عاطفه فلاح­ مراد، محمد قربان نژاد، محمد رحیم رمضانیان

1-16
2

کارآفرینی و توسعه آن در دانشگاه­ها

رمضان جهانیان، زهرا خوش نژاد

17-29
3

معنویت در محیط کار و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی

امید احمدی، میثم منصوری

30-36
4

بررسی همبستگی بین رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی واحد کرمان

عباس بابایی نژاد، سهیلا شمس‌الدینی

37-57
5

بررسی رابطه کیفیت خدمات ارائه‌شده با رضایت مشترکین آب و فاضلاب شرق استان تهران

حسن امجدی، علی رحیمی فرد، محمد رحیمی

58-67
6

بررسی اثر بلندمدت توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل ARDL

سیدقدرت اله حسینی فالحی، سعید آقاسی

68-76
7

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبک رهبری تحول‏گرا با رضایت شغلی معلمان مدارس دوره متوسطه شهرستان بهبهان

 حمیدرضا روان، نصراله قشقایی زاده

77-85
8

ارتباط سنجی بین بلوغ هوش تجاری با میزان ریسک‌پذیری و عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر کرمان)

سهیلا شمس‌الدینی، عباس بابایی نژاد

86-106
9

بررسی رابطه رهبری اخلاقی با توانمندسازی کارکنان درمانی بیمارستان‌های شهر ساوه

مهرنوش جعفری، سید مجتبی حسینی، حمیدرضا نوری

107-123
10

بررسی تأثیر عملکرد سازمانی و نوآوری بر رشد اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار

فهیمه صفری

124-132
11

مطالعه و ارزیابی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد استراتژیک سازمانی در میان کارکنان منتخب سازمان ایران‌خودرو

حسین وظیفه دوست، علی بی‌نظیر

133-145
12

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه‌ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

ماشاءاله ولیخانی دهاقانی، آزاده قاروني، مسعود تمیمی

146-157
13

بررسی تأثیر مدیریت دانش و استراتژی‌های آن بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان)

ایرج ایسوند، مهری شمسایی

158-173
14

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت (موردمطالعه: سازمان اقتصادی انرژی پارس)

مرضیه خیاط، زینب قنبری

174-182
15

مدیریت از منظر نهج البلاغه

فرزانه عباسی، حسن قراباغی، فاطمه فدایی، رضوان حیدری داینی

183-188