دوره ۴، شماره ۴، زمستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی نقش ماکیاولیسم و ویژگی­های شغلی بر رفتار ضد تولید

عاطفه فلاح­ مراد، محمد قربان نژاد، محمد رحیم رمضانیان

۱-۱۶
خرید
۲

کارآفرینی و توسعه آن در دانشگاه­ها

رمضان جهانیان، زهرا خوش نژاد

۱۷-۲۹
خرید
۳

معنویت در محیط کار و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی

امید احمدی، میثم منصوری

۳۰-۳۶
خرید
۴

بررسی همبستگی بین رهبری دانشگاهی و سرمایه اجتماعی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی واحد کرمان

عباس بابایی نژاد، سهیلا شمس‌الدینی

۳۷-۵۷
خرید
۵

بررسی رابطه کیفیت خدمات ارائه‌شده با رضایت مشترکین آب و فاضلاب شرق استان تهران

حسن امجدی، علی رحیمی فرد، محمد رحیمی

۵۸-۶۷
خرید
۶

بررسی اثر بلندمدت توسعه بازار سرمایه بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل ARDL

سیدقدرت اله حسینی فالحی، سعید آقاسی

۶۸-۷۶
خرید
۷

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبک رهبری تحول‏گرا با رضایت شغلی معلمان مدارس دوره متوسطه شهرستان بهبهان

 حمیدرضا روان، نصراله قشقایی زاده

۷۷-۸۵
خرید
۸

ارتباط سنجی بین بلوغ هوش تجاری با میزان ریسک‌پذیری و عملکرد شغلی کارکنان (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهر کرمان)

سهیلا شمس‌الدینی، عباس بابایی نژاد

۸۶-۱۰۶
خرید
۹

بررسی رابطه رهبری اخلاقی با توانمندسازی کارکنان درمانی بیمارستان‌های شهر ساوه

مهرنوش جعفری، سید مجتبی حسینی، حمیدرضا نوری

۱۰۷-۱۲۳
خرید
۱۰

بررسی تأثیر عملکرد سازمانی و نوآوری بر رشد اقتصادی شرکت‌های بورس اوراق بهادار

فهیمه صفری

۱۲۴-۱۳۲
خرید
۱۱

مطالعه و ارزیابی ارتباط بازاریابی داخلی با عملکرد استراتژیک سازمانی در میان کارکنان منتخب سازمان ایران‌خودرو

حسین وظیفه دوست، علی بی‌نظیر

۱۳۳-۱۴۵
خرید
۱۲

بررسی اثر تفکر استراتژیک بر برنامه‌ریزی نیروی انسانی در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

ماشاءاله ولیخانی دهاقانی، آزاده قاروني، مسعود تمیمی

۱۴۶-۱۵۷
خرید
۱۳

بررسی تأثیر مدیریت دانش و استراتژی‌های آن بر توانمندسازی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان)

ایرج ایسوند، مهری شمسایی

۱۵۸-۱۷۳
خرید
۱۴

بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت (موردمطالعه: سازمان اقتصادی انرژی پارس)

مرضیه خیاط، زینب قنبری

۱۷۴-۱۸۲
خرید
۱۵

مدیریت از منظر نهج البلاغه

فرزانه عباسی، حسن قراباغی، فاطمه فدایی، رضوان حیدری داینی

۱۸۳-۱۸۸
خرید