دوره 7، شماره 1، بهار 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی تأثیر استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش محافظه کارانه، جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
جواد ریاحی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-18
2 بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه‌های ایران
فواد شیرانی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 19-30
3 جایگاه خلیج فارس در روابط بازرگانی ایران و هند باستان
بختیار غفارپور، حجت الله هزاریان
دانلود رایگان مقاله و مقالات 32-48