دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تروریسم در خاورمیانه عامل تهدید امنیت ملی و منطقه ­ای؛ مطالعه موردی خشونت قومی در غرب ایران 

یاسر اسماعیل­زاده

۱-۱۱
۲

 مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه سند درحقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل ژنو

رحیم ملاحسینی

 ۱۲-۲۴
۳

 بررسی ضمانت اجراها در آراء داوری بین المللی

علی پاشاپور، امیر محمودی

۲۵-۳۴
۴

 بغی و ارکان تشکیل دهنده  از منظرفقه و حقوق کیفری ایران

حسن شفیعی، سیدعباس موسوی ، کاظم کاظمی

 ۳۵-۴۸
۵

تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری در پرتو اصول دادرسی عادلانه

حدیثه سالاری، معصومه تاج الدینی

 ۴۹-۵۵
۶

 حمایت از کار و سرمایه ایرانی وتأثیر آن بر اشتغال کارگران خارجی در نظام حقوقی ایران

احمد حیدری، احمد اعتماد

۵۶-۷۴
۷

 راهبردهای ایالات متحده آمریکا در  ائتلاف بین‌المللی علیه داعش در منطقه غرب آسیا

مهدی خانعلی‌زاده

۷۵-۸۵
۸

 نگاهی بر قاچاق انسان و مبارزه موثر با آن در پرتو راهکارهای پیشگیری

الهام بهنیا، الهه مهریان

۸۶-۹۳
۹

 بررسی جایگاه  وکیل مدافع متهم در تحقیقات مقدماتی در حقوق جزا و جرم شناسی

اصغر خاندار

 ۹۴-۱۰۵
۱۰

 مسئولیت مدنی اشخاص ثالث در صورت اجرای عقد باطل

صادق امین دهقان، سید محمد حسینی

 ۱۱۱-۱۱۸
۱۱

 احکام لباس در عبادات از دیدگاه امامیه و شافعیه

سمیرا علی مهر، عبدالصمد علی آبادی

۱۱۹-۱۲۹
۱۲

 وظایف انضباطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سید علی حسین عباسیان، نادر مردانی

۱۳۰-۱۴۲
۱۳

 اصول حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

سید علی حسین عباسیان، نادر مردانی

۱۴۳-۱۵۸
۱۴

 بررسی مبانی فقهی و حقوقی تفاوت گذاری جنس و دین در نظام حقوق کیفری ایران

فتح الله عزیزی، علی جمادی

 ۱۵۹-۱۶۷
۱۵

 درآمدی بر آسیب شناسی  جنس و دین در قانون گذاری فقه و حقوق کیفری ایران

فتح الله عزیزی، علی جمادی

 ۱۶۸-۱۸۲