دوره ۲، شماره ۴/۱، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی ضمان در بانکداری اسلامی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

سمیه صبح‌ سحری

۱-۹
۲

بررسی وظایف دولت در جلوگیری از آلودگی محیط زیست

مهرداد جلیلیان

۱۰-۱۸
۳

صدمه بدني عمدي ناشي از تزريق مواد مخدر

محمد رضا یزدی نظری نژاد

۱۹-۳۰
۴

بررسی مفهوم سرقفلی در فقه امامیه، حقوق موضوعه و عرف تجاری

امین حشمتی

۳۱-۴۲
۵

تحلیلی بر ارزیابی مولفه های احساس امنیت شهروندان با تکنیک swot (مطالعه موردی:کرمانشاه)

غفار زارعی، فرزاد الماسی

۴۳-۵۸
۶

بررسی چالش هاي درون سازمانی و برون سازمانی محیط زیست

فائقه علیائی طیبی شاهی، احسان کامرانی

۵۹-۷۹
۷

بررسی جایگاه و اهمیت محیط زیست در تبیین برنامه های پنج ساله توسعه کشور (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴)

فائقه علیائی طیبی شاهی، احسان کامرانی

۸۰-۹۱
۸

حاشیه نشینی و بزهکاری

عبدالحمید بنی اسدی

۹۲-۹۹
۹

بیوتروریسم و راهکارهای مقابله با آن بانگاهی به موازین حقوق بین‌الملل

محمدرضا مرادی پشت دربندی

۱۰۰-۱۱۰
۱۰

بررسی مبانی حقوقی و جرم شناختی نهاد تعلیق تعقیب در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

علیرضا سایبانی، مهران صادقی، صادق صادقی، جابر نظافت

۱۱۱-۱۲۳
۱۱

قواعد حقوقی حاکم بر آزادی فعالیت نظام‎های صنفی در ایران

علیرضا امامی، علی اکبر گرجی ازندریانی

۱۲۴-۱۴۰
۱۲

بنیان های قدرت نظامیان در ترکیه

علی محمد حقیقی، پیروز هاشم پور

۱۴۱-۱۵۷
۱۳

مطالعۀ رابطۀ سیاستمداران جوان و پیر در میدان سیاسی ایران (پس از انقلاب مشروطه تا دهۀ چهل شمسی)

حمیدرضا جلائی‌پور، شیرین کریمی

۱۵۸-۱۷۵
۱۴

بررسی چالش های تنظیم انتقال قطعی املاک در دفاتر اسناد رسمی

سیدمهدی جلالی، سعادت الله احمدی

۱۷۶-۱۸۸
۱۵

همکاری سیاسی ایران و شورای همکاری خلیج فارس

غفار زارعی، ابراهیم ارم

۱۸۹-۲۰۰
۱۶

بررسی دیدگاه وهابیت پیرامون شفاعت وتوسل

نرگس سادات ایوب نژاد، مولود گرمرودی ثابت، حسین احمری

۲۰۱-۲۱۳
۱۷

سیر تحول اندیشه حکومتی در شیعه با توجه به نظریه ولایت فقیه

حمیدرضا رخشانی

۲۱۴-۲۳۲
۱۸

وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مریم ریگی، حمید رضانیا

۲۳۳-۲۴۵
۱۹

بررسي تاثیر تحولات سیاسی، اجتماعی و دینی قبل و بعد از انقلاب ۵۷ بر قانون اساسی ایران

سمیرا شجاعی

۲۴۶-۲۵۹
۲۰

بررسی حقوق اجتماعی زنان در جمهوی اسلامی ایران و اسناد بین المللی

یکتا زارعی

۲۶۰-۲۷۴