دوره ۳، شماره ۱/۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی جایگاه نیابت کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

ارینب ثانوی شیری، غلامرضا عارفیان

۱-۱۸
۲

نگاهی به قصاص و دیه زنان

حسین مزیجانی، غلامرضا عارفیان

۱۹-۳۰
۳

بررسی تاریخی قاعده نفی عسر وحرج

حمید رضا نیا، سمیه امین افشار

۳۱-۳۹
۴

جرم شناسی انتقادی و آموزه های آن در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲

مریم شیر محمدی

۴۰-۵۳
۵

جایگاه احاله کیفری در حقوق بین الملل

ارینب ثانوی شیری، غلامرضا عارفیان

۵۴-۶۴
۶

بررسی موقعیت قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

شیوا براهوئی، صادق علیخانی­

۶۵-۷۶
۷

آسیب­ شناسی حوزه ­بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی

حسن محمدی

۷۷-۹۱
۸

طلاق در فقه امامیه و قوانین موضوعه

سهراب زروکی، مسعود نعمتی

۹۲-۱۰۸
۹

فساد در عقود از ديدگاه فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران

مهدی تقی دخت، مسعود نعمتی، سهراب زروکی

۱۰۹-۱۲۲
۱۰

تاثیر تحریم های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ بر مناسبات سیاسی، اقتصادی ایران و اروپا

اردشیر سنایی، حسن صمدی

۱۲۳-۱۴۰
۱۱

تأثیر جنسیت بر ادله اثبات کیفری

اکرم السادات اکبری بریجانی 

۱۴۱-۱۵۰
۱۲

پیامدها و اثرات رويكرد نوعثمانی‌گرايي سياست خارجي تركيه بر منطقه خاورميانه

حامد محقق نيا، علی لطیفی نیا، نازنين قاسمي

۱۵۱-۱۶۸
۱۳

بررسی قوانین کیفری زیست محیطی و تأثیر آن در حفاظت از محیط زیست

امین حشمتی

۱۶۹-۱۸۱
۱۴

>جایگاه عدالت ترمیمی در مسئولیت کیفری

محمد سعید شفیعی، مهرداد عطاپور

۱۸۲-۱۹۰
۱۵

آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

مصطفی سراجی، علی اکبر عباسی بهبهانی زاده 

۱۹۱-۲۰۰