دوره ۳، شماره ۱/۲، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارائه قوانین مالکیت و بررسی راهکارهای  ابطال و اثبات مالکیت جهت کاهش آمار دعاویی در مراجع قضایی

محمد کاظمی نیا

۱-۱۰
۲

بررسی و مطالعه مساله عده در ابعاد فقهی آن از دیدگاه مرحوم خوانساری و شهید ثانی

حمید رضا نیا، الهه جر، محمد کدوری 

۱۱-۲۴
۳

بررسی تحلیلی و تطبیقی ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی

محسن تبریزی پناه

۲۵-۳۶
۴

ضرورت جرم‌انگاری دزدی‌ دریایی در حقوق کیفری ایران

محسن حسن‌پور، رضا میرعرب رضی

۳۷-۴۵
۵

مسئوليت مدني ناشي از افشاي اطلاعات نهاني در سازمان بورس و اوراق بهادار

پروين نديمي نو

۴۶-۵۶
۶

تبیین مفهوم و جایگاه «قرار بایگانی پرونده» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران

خاتون مهیمی، محمود روح الامینی

۵۷-۶۵
۷

واکاوی نقش و تاثیر قرآن کریم بر بهداشت و سلامت روانی انسان

زهرا نجف پور، سید علی اکبر ربیع نتاج

۶۶-۷۶
۸

چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد قرارداد بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

سعیده زرگر

۷۷-۸۷
۹

بررسی حقوق استخدامی معلولان در مقررات داخلی با نگاهی به اسناد بین­ المللی

عاطفه موسوی

۸۸-۱۰۰
۱۰

معافیت از کیفر در قانون مجازات ایران و فرانسه

علی کاکو جویباری

۱۰۱-۱۱۵
۱۱

بررسی عنصر روانی قتل عمد (بررسی ابعاد حقوقی، کیفری ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی)

قاسم مدنی، محمد علی جاهد

۱۱۶-۱۲۹
۱۲

فساد اداری و پیشگیری از آن، با توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ایرج آبسالان

۱۳۰-۱۴۰
۱۳

جرایم رایانه ای در حقوق ایران

سیاوش صابری، شیما انصاری دوست

۱۴۱-۱۴۹
۱۴

پیشگیری اجتماعی از قاچاق کالا و ارز با رویکرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

محمد یوسف وند

۱۵۰-۱۶۲
۱۵

بررسی ادله قاعده حرمت تنفیر از دین (کتاب، سنت، اجماع، عقل)

سهراب ماندگار، مرضیه باقری

۱۶۳-۱۷۶