دوره ۳، شماره ۱، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و بحرین از منظر سازه‌انگاری

فاطمه محمدی، سعادت شریفی ­پور

۱-۱۸
۲

تغییر و تحول سیاست خارجی عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی ایران (۱۹۸۰- ۲۰۱۴)

فاطمه محمدی، فرشید فرهادی

۱۹-۴۰
۳

اتحاد عادلانه در همزیستی مسالمت آمیز از نگاه حقوق بشر اسلامی

علی اکبر شمس، رسول شمس

۴۱-۵۴
۴

حقوق حیوانات از منظر فقه و قانون

الهام صالحی، ناصر سلمانی ایزدی

۵۵-۶۵
۵

نقش دادرس در تحصیل دلیل و ارائه، فراهم آوردن و به کارگیری آن

شیوا براهوئی، صادق علیخانی

۶۶-۷۵
۶

مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول در نظر فقها و حقوقدانان

مریم فربدنیا

۷۶-۸۹
۷

استناد به داده پیام ها و جایگاه تدلیس در دعاوی تجارت الکترونیکی

فاطمه مومنی، میلاد مخی زاده

۹۰-۱۰۲
۸

بررسی جایگاه احاله کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

 ارینب ثانوی شیری، غلامرضا عارفیان

۱۰۳-۱۱۶
۹

بررسی قصاص زن و مرد از دیدگاه فقهی و مجازات قانون اساسی

حسین مزیجانی، غلامرضا عارفیان

۱۱۷-۱۳۰
۱۰

بررسی جایگاه علم دادرس در تحصیل دلیل در قوانین حقوقی ایران

شیوا براهوئی، صادق علیخانی

۱۳۱-۱۴۰
۱۱

دیه زن و مرد از نظر فقه اسلامی و قانون مجازات

حسین مزیجانی، غلامرضا عارفیان

۱۴۱-۱۵۲
۱۲

بررسی رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی

صادق علیخانی­، شیوا براهوئی

۱۵۳-۱۶۲
۱۳

مسؤليت انتظامي و كيفري مدیران دولتی به دليل استنكاف از اجراي احكام دادگاه ها

خلیل الله احمدوند، امین پاهکیده، تورج مرادی، سمیه عزیزی

۱۶۳-۱۷۱
۱۴

نقش جهاداقتصادی و اقتصاد مقاومتی در توسعه اقتصادی

ایمان نوروزی

۱۷۲-۱۸۴
۱۵

سياست جنايى تقنيني ايران در قبال بزه­ديدگي زنان

عاطفه لعلی، شهلا معظمی

۱۸۵-۱۹۶
۱۶

بررسی تطبیقی «تفسیر متن­» از دیدگاه هرمنوتیک و اصول فقه

محمود شربتیان، حسین داورزنی

۱۹۷-۲۱۰
۱۷

رویه شورای نگهبان در رعایت هم­زمان موازین اسلامی و آزادی­ ها

حسن محمدی

۲۱۱-۲۲۶
۱۸

بررسی اسناد حاکم بر حقوق حمل نقل هوایی بین المللی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی

خلیل الله احمد وند، علی پاشاه خانی زاده، بهمن مرادی فر

۲۲۷-۲۳۶
۱۹

بررسی  فقه وقوانین  موضوعه در وقوع جرم پس از فوت

مسعود نعمتی، سهراب زروکی

۲۳۷-۲۴۷
۲۰

زیرساخت های حقوقی مناسب جهت توانمندسازی کسب و کارهای خرد و متوسط

سیده ارمغان اظهر

۲۴۸-۲۶۱