دوره ۳، شماره ۲/۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی مفاهیم و جایگاه ادله و احکام تجسس در فقه و تقابل آن با حریم خصوصی افراد

محمدحسین ابراهیمی

۱-۱۳
۲

بررسی مسئولیت مدنی متصدی حمل ونقل جاده ای و نحوه جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون CMR

مصطفی عزیزیان، حسین دادش پور

۱۴-۲۶
۳

کاهش مجازات حبس و نقش سیاست محوری قوه قضاییه در تاسیس نهادهای ارفاقی

نوشین یوسفی نژاد، محمودآقاجانی

۲۷-۴۳
۴

نظریه اخلاقی سعدی در بوستان

مریم کیخای مقدم

۴۴-۶۰
۵

بررسی مفاهیم و جایگاه عقد ضمان در فقه امامیه و حقوق ایران

حمید رضانیا، حسین ملاشاهی زارع

۶۱-۷۰
۶

بررسی حرص از منظر قرآن کریم و روایات

محمدامین سپاهیان

۷۱-۹۳
۷

عوامل شکل گیری سیاست بین المللی

ابوذر گلشنی

۹۴-۱۰۹
۸

مقایسه تطبیقی جامعه مدنی درنظام لیبرال دموکراسی و نظام سیاسی اقتدارگر

فريدون اكبرزاده، هادي شرفي

۱۱۰-۱۲۵
۹

مروری بر ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری

حبیب فرخوش انجام، یعقوب علیزاده، محمد مسعودنیا

۱۲۶-۱۳۷
۱۰

قوانین ناظر بر دادرسی اطفال در حقوق کیفری ایران

ميثم قلائي

۱۳۸-۱۴۹
۱۱

بررسی مداخله دادگاه در داوری در حقوق ایران

روح الله انصاری، علی پور جواهری، قوام کریمی

۱۵۰-۱۶۶
۱۲

بررسی جنبه حقوقی وضعیت کودکان کار، خیابانی و دستفروش و بی سرپرست

سهراب ماندگار

۱۶۷-۱۷۶
۱۳

قاچاق کالا یکی از شیوه های داد و ستد و عامل ایجاد مرزها و قوانین اقتصادی

میثم سرحدی راد، محمود سرحدی راد، مهدی سرحدی راد

۱۷۷-۱۹۲
۱۴

اصول حاکم بر مقررات داوری عادلانه در شورای حل اختلاف

محمدرضا مرندی، صراف عیسی زاده اجیرلو

۱۹۳-۲۰۲
۱۵

وجوه افتراق گفتمان انقلاب اسلامی ایران و انقلاب کبیر فرانسه

کامران یغمائی، قربانعلی گنجی

۲۱۳-۲۱۳
۱۶

قوانین حمایتی از زنان شاغل در حقوق ایران

ابوذر گلشنی، سیدهاشم فرقانی

۲۱۴-۲۲۷
۱۷

نظریات دینی و الهیات تحقق صلح در اسلام

 حامد محقق‌نیا، حمیدرضا کیاست، الهه اقلیما

۲۲۸-۲۴۱
۱۸

بانکداری اسلامی و حرمت ربا در اسلام

میثم احمدی، مرتضی غلامیان، حسینعلی کیخا

۲۴۲-۲۴۸
۱۹

حقوق شهروندی و تابعیت در حقوق انگلستان و ايران

غلامرضا مرتضوي، حامد محقق نيا

۲۴۹-۲۵۸