دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تحلیل قاعده اقدام در فقه و حقوق مدنی ایران

محمد شکاری، عباس تقوایی

۱-۱۶
۲

جایگاه مددكاري اجتماعي در حمايت از كودكان بزه‌ديده و بزهكار

محمد سجاد اعتباری

۱۷-۲۸
۳

مبانی و آثار حقوقی سیاست جنایی درجه بندی مجازات های تعزیری

باقر بوستانی، نوروز قانع فر

۲۹-۳۶
۴

بررسی حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حمزه اسفندیاری بیات، حسن شفیعی

۳۷-۴۶
۵

سیاست کیفری عوام گرا در جرایم خشونت آمیز

عباس باغبان زاده

۴۷-۵۴
۶

زمینه‌های شکل‌گیری فدرالیسم در اتحادیه اروپا

عبدالله مهربان، عبدالرحیم قادری

۵۵-۶۹
۷

بررسی ضرورت نفی شکنجه متهم در پرتو اصل احترام به کرامت انسانی در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

محمد محمدی

۷۰-۸۲
۸

تبیین حق طلاق زوجه در قوانین موضوعه با تاکید بر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

سید حسین تقوی، داود کرامتی

۸۳-۹۱
۹

بررسي جهاني شدن و تحول مفهوم دينداري در ايران

سید محسن صالحی

۹۲-۱۰۲
۱۰

مسئولیت مدنی ناشی از حوادث هواپیمایی

علی زارع، پرویز مردانی

۱۰۳-۱۲۳
۱۱

بررسي و مقايسه قرارداد گشايش اعتبار اسنادي با برخی نهادهاي حقوقي

محسن کاشانی حصاری

۱۲۴-۱۴۰
۱۲

تبیین فقهی و حقوقی طلاق زوجه ناشی از وکالت و شرایط تحقق آن

سید حسین تقوی، داود کرامتی

۱۴۱-۱۴۹
۱۳

حقوق اجتماعی ملت و معیارهای تأمین حداقلی آن در قانون اساسی

صادق جمشیدی

۱۵۰-۱۵۹
۱۴

تاثیر شبکه های مجازی بر خانواده در شهرستان کازرون و راهکارهای کنترل آن در سال های ۹۴-۹۰

یونس میرزایی

۱۶۰-۱۷۳
۱۵

بررسی و تبیین ابعاد حقوقي قائم مقامی

زهرا فرج زاده، محسن ايران­ منش

۱۷۴-۱۸۲
۱۶

تشریفات برگزاری مزایده در اجرای احکام مدنی و آئین ­نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

معصومه قلی زاده پاشا، محمد عالم زاده

۱۸۳-۲۰۶