دوره ۳، شماره ۴/۱، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

مطالعه روابط طرفین قرارداد حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و اسناد بین ­المللی

 حلیمه رستمی، مجید رحمانی

۱-۱۴
۲

ولايت فقيه از ديدگاه شيعه و سني

 علیرضا صابریان، روزیتا خواجه پور

۱۵-۲۵
۳

جایگاه شهادت شهود در اثبات جرایم شرعی

 علي روستايي نژاد، علي اوسط خانجاني

۲۶-۴۲
۴

جایگاه و نقش رئیس قوه ی قضائیه در روند دادرسی

 رامین خزاعی

۴۳-۵۹
۵

پیشگیری از جرایم مالی از نظر حقوق کیفری اسلام کدام است؟

 دریا دخت وفائی فیض آبادی، مرتضی فتحی

۶۰-۶۹
۶

تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرایی

 روح ا… باغبان

۷۰-۷۷
۷

مقایسه و تبیین دموکراسی در اندیشه یورگن هابرماس و کارل پوپر

 سید عباس قرشی

۷۸-۸۷
۸

اسیدپاشی؛ جنایتی خوفناک در حقوق کیفری ایران

 مسعود قادری

۸۸-۹۳
۹

بررسی مسئولیت مدنی بازرسان شرکت های سهامی عام و خاص

 مهدی قنبریان

۹۴-۱۰۶
۱۰

فردی کردن واکنش کیفری مرحله پیشدادرسی (تعقیب) در حقوق کیفری ایران با نگاهی به موازین قانونی مرتبط در حقوق فرانسه

ابراهیم رضاقلی­زاده، حمیدرضا میرزاجانی

۱۰۷-۱۱۷
۱۱

بررسی وضعیت تعهد (شرط) ابتدایی در حقوق ایران و فقه امامیه

 مریم احمدی

۱۱۸-۱۲۷
۱۲

تحلیل و ارزیابی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در خصوص شاکی با تاکید بر رویکردهای حقوق بشر در اسناد بین المللی

 مرضیه پورکبگانی

۱۲۸-۱۵۰
۱۳

خشونتهای جنسی علیه زنان در تعارضات مسلّحانه

 رزا معماری

۱۵۱-۱۶۱
۱۴

بررسی عوامل نزاع دسته جمعی و راههای پیشگیری از آن (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه سال ۱۳۹۶)

 آیت الله پرویزی فرد، سحر امیری

۱۶۲-۱۸۴
۱۵

تاثیر حقوق و اخلاق بر رفتار بشری

 رزا معماری

۱۸۵-۱۹۰
۱۶

حریم خصوصی در حقوق کیفری ایران

 آیت الله پرویزی فرد، مسعود حقداریان

۱۹۱-۲۰۱
۱۷

نظام آموزشی عربستان و گروههای تکفیری در این کشور

 هوشنگ پرهمت، پرویز دلیرپور

۲۰۲-۲۰۷
۱۸

حقوق شهروندی در سیره حکومت علوی و بررسی موردی آزادی بیان

 حسین محمدی مصیری جلیلی

۲۰۸-۲۲۴