دوره ۳، شماره ۴، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تبیین و تفسیر فقهی و حقوقی بیماری ها و صدمات مسری و واگیردار

 آیت الله پرویزی فرد، بیژن رمضانی

۱-۱۵
۲

امامت حضرت علی (ع) از دیدگاه احادیث شیعی و سنی

علیرضا صابریان، روزیتا خواجه پور

۱۶-۳۰
۳

بررسی لوث و ماهیت آن در قانون و محاکم ایران

جواد سرخوش، کلثوم پژم

۳۱-۳۹
۴

خصوصی سازی زندان در حقوق جزای ایران

 مهدی کلان‌فر نیانی

۴۰-۴۹
۵

بررسی نگرش مردم نسبت به احزاب سیاسی در ایران

قاسم رمضانی

۵۰-۶۳
۶

اثر تدلیس و تخلف از شروط عقد نکاح

 علی آل بویه، محمد روئین تن

۶۴-۷۷
۷

سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و مصر

 مهدی کلان‌فر نیانی

۷۸-۹۰
۸

بررسی حقوق مالکیت معنوی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

 مرضیه مرادی دوست، سید موسی هاشمی تنکابنی

۹۱-۹۹
۹

سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه اموات

 مسعود ارمغان، اکبر نقدی سپهوند

۱۰۰-۱۱۱
۱۰

درآمدی بر نهاد معافیت از کیفر

 قاسم مرادی، سبحان ملکی

۱۱۲-۱۱۹
۱۱

بررسی نقش پلیس در جامعه ایرانی و سطح بین المللی در پیشگیری از وقوع جرم

ایمان سلمانی

۱۲۰-۱۳۵
۱۲

سوء استفاده داعش از منابع دینی اهل سنت

علیرضا علی خانیان

۱۳۶-۱۴۷
۱۳

دکترین مسئولیت حمایت در نظام حقوق بین‌الملل

 مسعود فاضلی

۱۴۸-۱۶۲
۱۴

تحلیل و بررسی رویکرد فقه امامیه و حقوق کیفری ایران در رابطه با قتل در فراش

 سید پوریا دستورز، حسین خسروی، سمیرا گلخندان

۱۶۳-۱۷۶
۱۵

بررسی حقوق خصوصی در زمینه مادر جانشین و روش‌های نوین باروری مصنوعی استفاده از رحم جایگزین

 یداله نیکخواه نوری

۱۷۷-۱۸۸
۱۶

مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران

 حسین محمدی مصیری جلیلی

۱۸۹-۱۹۸
۱۷

حکمرانی خوب و حمایت از حقوق بشر

 مریم سادات پیراسته

۱۹۹-۲۰۷
۱۸

بررسی فقهی حقوقی مختلس در فقه و حقوق ایران

 عصمت رستگار، غلامحسن آروین اصل

۲۰۸-۲۲۸