دوره ۴، شماره ۱/۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

سیاست های کلان آموزش و پرورش و نقش آن در ناهنجاری ها و جرایم در شهرستان ماهشهر

مالک فرزاد، سلامه ابوالحسنی

۱-۱۶
۲

امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه فقه

 محمد البوعلی

۱۷-۲۸
۳

تحولات حقوق زن در پرتو قوانین حمایتی در ادوار قانون گذاری ایران

 مرضیه پورکبگانی

۲۹-۴۹
۴

تحلیل و ارزیابی جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

 مریم رحمانی زاد، سید محسن شیخ الاسلامی

۵۰-۶۵
۵

بررسی وظایف هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ایران

مریم مهدی پور، آیت مولایی

۶۶-۷۶
۶

جرم انگاری انتقال عمدی بیماری از طریق اهدا عضو یا خون آلوده

 مهدی سمندری بهراسمان

۷۷-۸۸
۷

تبیین نظرات فقهی و حقوقی پیرامون حیات مجدد بعد از مجازات قصاص

 حسین ردایی،‌ مجتبی اعظمی

۸۹-۱۰۱
۸

پارادیم های پیشگیری وضعی و انتقادات وارد برآن

 مهدی دیدا

۱۰۲-۱۱۲
۹

واکاوی نگاه غرب و آمریکا به ایران هسته ای بر اساس الگوی تحلیل روندها

 شهاب گزین زاده، داوود قند علی پور

۱۱۳-۱۳۰
۱۰

بررسی مبانی فقهی قانون حمایت از خانواده

 سمیه گلپور چمرکوهی

۱۳۱-۱۴۲
۱۱

بررسی دو مفهوم استقلال و بی طرفی نهاد داوری در حقوق داخلی و تجارت بین­ المللی

 لیلا رمضان نژاد کیاسری

۱۴۳-۱۵۲
۱۲

بررسی شرایط اعتبار شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران

 مهرداد احمدزاده ذوالپیرانی

۱۵۳-۱۶۴
۱۳

امور قضایی اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی از دیدگاه حقوقی

 محمد البوعلی

۱۶۵-۱۷۵
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰