دوره ۴، شماره ۱/۲، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی تأثیر بطلان قرارداد اصلی بر موافقتنامه داوری

 رضا آزادمنش

۱-۱۲
۲

نقش شورای امنیت در مبارزه با قاچاق زنان در عملیات صلح

 فاطمه یحیایی

۱۳-۲۴
۳

چالش های حقوقی شرکتها پس از خصوصیسازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی

 محمدحسین خلیلیان، بهرام درویش

۲۵-۳۳
۴

بحران آب در خاورمیانه و ایران از نگاه زیست محیطی

 محسن مولائی فرد، جعفر صباغیان دلوئی

۳۴-۴۷
۵

تعارض ادله دعوی مالکیت با تأکید بر رویه قضایی ایران

محسن گودرزی، هاجر امین پور

۴۸-۶۱
۶

جایگاه حریم خصوصی منزل و عدالت شاهد

 محمد حسین دانشفر

۶۲-۷۳
۷

جرم انگاری در بستر مکاتب حقوق کیفری و نظریه های جرم شناسی، با نگاهی به حقوق کیفری ایران و آمریکا

 مريم فرحي

۷۴-۹۰
۸

بررسی سیر تقنینی نهاد عفو در نظام حقوقی ایران با نگاهی به موازین حقوق کیفری بین‌الملل

 محمود بیگی

۹۱-۱۰۰
۹

تبیین مبنا و شرایط مطالبه خسارت تاخیرتادیه، در فقه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰

مهدی فلاح، نرجس قادری

۱۰۱-۱۰۸
۱۰

نقش انرژی­های نو و تجدید پذیر در کاهش گازهای گلخانه­ای

محسن مولائی فرد، جعفر صباغیان دلوئی

۱۰۹-۱۲۰
۱۱

تبیین مفهوم سبب در دعاوی مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

سید محمد حسینی، نرجس قادری

۱۲۱-۱۲۶
۱۲

جایگاه و آثار حقوقی قرارداد بیع زمانی در فقه و حقوق ایران

 عادل احمدی

۱۲۷-۱۳۸
۱۳

بررسی مفهوم روابط نامشروع ومحدوده آن در قانون مجازات اسلامی

زهره رضایی

۱۳۹-۱۴۹
۱۴

نقش ثبت در بهبود فضای کسب و کار

مریم قدمی

۱۵۰-۱۶۸
۱۵

بررسي تأثير عام بودن و يا پنهان بودن اعدام در كاهش جرائم مواد مخدر

 رضا سلیمانی

۱۶۹-۱۷۸
۱۶

طلاق به درخواست  زوجه در حقوق مدنی ایران و فرانسه

صمد شورچه، نجادعلی الماسی

۱۷۹-۱۹۴
۱۷

مدیریت راهبردی آراء در شورای امنیت

حسن طایفه پارچلو

۱۹۵-۲۰۶
۱۸

عقاید غلات در عصر صادقین (ع) و موضع این دو امام در مقابل ایشان

سجاد ساغری، محدثه خوشحال

۲۰۷-۲۱۷