دوره ۴، شماره ۱/۲، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی تأثیر بطلان قرارداد اصلی بر موافقتنامه داوری

 رضا آزادمنش

۱-۱۲
خرید
۲

نقش شورای امنیت در مبارزه با قاچاق زنان در عملیات صلح

 فاطمه یحیایی

۱۳-۲۴
خرید
۳

چالش های حقوقی شرکتها پس از خصوصیسازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی

 محمدحسین خلیلیان، بهرام درویش

۲۵-۳۳
خرید
۴

بحران آب در خاورمیانه و ایران از نگاه زیست محیطی

 محسن مولائی فرد، جعفر صباغیان دلوئی

۳۴-۴۷
خرید
۵

تعارض ادله دعوی مالکیت با تأکید بر رویه قضایی ایران

محسن گودرزی، هاجر امین پور

۴۸-۶۱
خرید
۶

جایگاه حریم خصوصی منزل و عدالت شاهد

 محمد حسین دانشفر

۶۲-۷۳
خرید
۷

جرم انگاری در بستر مکاتب حقوق کیفری و نظریه های جرم شناسی، با نگاهی به حقوق کیفری ایران و آمریکا

 مريم فرحي

۷۴-۹۰
خرید
۸

بررسی سیر تقنینی نهاد عفو در نظام حقوقی ایران با نگاهی به موازین حقوق کیفری بین‌الملل

 محمود بیگی

۹۱-۱۰۰
خرید
۹

تبیین مبنا و شرایط مطالبه خسارت تاخیرتادیه، در فقه و حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰

مهدی فلاح، نرجس قادری

۱۰۱-۱۰۸
خرید
۱۰

نقش انرژی­های نو و تجدید پذیر در کاهش گازهای گلخانه­ای

محسن مولائی فرد، جعفر صباغیان دلوئی

۱۰۹-۱۲۰
خرید
۱۱

تبیین مفهوم سبب در دعاوی مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

سید محمد حسینی، نرجس قادری

۱۲۱-۱۲۶
خرید
۱۲

جایگاه و آثار حقوقی قرارداد بیع زمانی در فقه و حقوق ایران

 عادل احمدی

۱۲۷-۱۳۸
خرید
۱۳

بررسی مفهوم روابط نامشروع ومحدوده آن در قانون مجازات اسلامی

زهره رضایی

۱۳۹-۱۴۹
خرید
۱۴

نقش ثبت در بهبود فضای کسب و کار

مریم قدمی

۱۵۰-۱۶۸
خرید
۱۵

بررسي تأثير عام بودن و يا پنهان بودن اعدام در كاهش جرائم مواد مخدر

 رضا سلیمانی

۱۶۹-۱۷۸
خرید
۱۶

طلاق به درخواست  زوجه در حقوق مدنی ایران و فرانسه

صمد شورچه، نجادعلی الماسی

۱۷۹-۱۹۴
خرید
۱۷

مدیریت راهبردی آراء در شورای امنیت

حسن طایفه پارچلو

۱۹۵-۲۰۶
خرید
۱۸

عقاید غلات در عصر صادقین (ع) و موضع این دو امام در مقابل ایشان

سجاد ساغری، محدثه خوشحال

۲۰۷-۲۱۷
خرید