دوره ۴، شماره ۲، تابستان ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

دستور تخلیه موضوع ماده ۲و ۳ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۷۶ و الغاء آن

رضا نجفلو

۱-۶
خرید
۲

بررسی ابعاد فقهی حقوقی بازداشت موقت با نگاهی به اسناد بین‌الملل

محسن جعفری، فاطمه اسدی

۷-۱۵
خرید
۳

انتقال عین مستاجره و آثار آن در حقوق ایران و فقه

سید رضا رحمتی، علی محمودی، اکرم توکلی، مریم جعفری آخا

۱۶-۳۱
خرید
۴

کرامت انسانی از منظر قرآن کریم

سمنبر میرزایی

۳۲-۴۶
خرید
۵

بررسی تخفیف و تبدیل مجازات در حقوق ایران

هادی دائمی

۴۷-۵۶
خرید
۶

بررسی ابعاد حقوقی جنگ سایبری با نگاهی به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی

 محسن جعفری، فاطمه اسدی

۵۷-۶۳
خرید
۷

بررسی راهکار مبارزه با فساد اداری از دیدگاه اسلام

علی محمودی، سید رضا رحمتی، کوثر نصیری، مریم جعفری آخا

۶۴-۷۹
خرید
۸

نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده در نظام حقوقی ایران

سلیمه رفائی

۸۰-۹۰
خرید
۹

تحلیل و واکاوی قلمرو و آثار معاملات غرری در فقه اسلامی و حقوق ایران

عبدالحمید محسنی راد

۹۱-۹۸
خرید
۱۰

جایگاه حسن نیت در حقوق خصوصی ایران

محمدابراهیم افشاری توانا، هاله فرکیش

۹۹-۱۱۰
خرید
۱۱

بررسی قلمرو مسئولیت نوجوان در حقوق کیفری ایران

بابک ارشدی

۱۱۱-۱۲۲
خرید
۱۲

بارور کردن ابرها از منظر حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

فروغ عباسیان شیرازی، محسن ظریفکار فرد

۱۲۳-۱۲۹
خرید
۱۳

بررسی تفکیک اشخاص حقوقی حقوق عمومی از خصوصی و تأثیر آن بر مقررات جزائی

سیاوش حیدری کوچی، عباس بابایی خانه سر

۱۳۰-۱۴۰
خرید
۱۴

مطالعه تطبیقی معاملات غرری در قوانین ایران، فقه اسلامی و کنوانسیون‌های تجاری بین‌المللی

عبدالحمید محسنی راد

۱۴۱-۱۵۲
خرید
۱۵

بررسی مسئولیت مدنی بانک­ها در قبال جبران خسارت ناشی از تخلف در قراردادهای فاینانس بانکی

عبدالرضا حسینلو، علی پور قصاب امیری

۱۵۳-۱۶۱
خرید
۱۶

بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در زمینه زنان بزه دیده خشونت‌های خانگی

الناز عسکری

۱۶۲-۱۷۲
خرید
۱۷

مقایسه مدینه فاضله در اندیشه سیاسی افلاطون و فارابی

اصغر رستمی، حسن ملائکه

۱۷۳-۱۹۲
خرید
۱۸

فسخ قراردادهای پیمانکاری بر اساس شرایط عمومی پیمان

هوشنگ خوشکام، روح اله افضلی گروه

۱۹۳-۲۰۳
خرید
۱۹

مسئولیت مدنی مجانین و افراد مشابه (بیماران روحی و روانی، مغز و اعصاب، اسکیزوفرنی و سندروم داون) از منظر فقه و حقوق ایران

سیده مرضیه افضلی، سعید مولوی وردنجانی

۲۰۴-۲۱۷
خرید
۲۰

بررسی تعهدات فرستنده بار در قراردادهای حمل و نقل دریایی

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

۲۱۸-۲۲۷
خرید
۲۱

تبیین ماهیت حقوقی اختیار معامله

فرهاد هاشمی

۲۲۸-۲۳۴
خرید