دوره ۴، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

بررسی آرای داوری در رویه قضایی ایران و محاکم بین‌المللی

اسمعیل گرزین، حمید رضا اسماعیلی

۱-۱۰
خرید
۲

راهکارهای جلوگیری و یا کاهش آثار رسیدگی موازی بین دادگاه و داوری

مجتبی اصغریان، مینا علی بخشی 

۱۱-۱۹
خرید
۳

تحلیل پوپولیسم راست‌گرای اروپایی بر اساس نظریه بحران اسپریگنز

سید علیرضا صبوری، عباس صالحی نجف‌آبادی

۲۰-۳۳
خرید
۴

بررسی اهمیت حقوق دریایی در ایران

عبدالباسط اسلامی رمچاهی، مهدی یوسفی صادق لو

۳۴-۴۳
خرید
۵

نقش پروتکل شماره ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در توسعه نظام اروپایی حقوق بشر

هیبت اله نژندی منش، علیرضا غلامیان آرانی

۴۴-۵۷
خرید
۶

بررسی جرائم خاص در انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب

سید علیرضا خادمی

۵۸-۶۹
خرید
۷

مبانی و آثار تعلیق در عقد

ایوب زارع، محمد زارع، مهدی مفتاحی

۷۰-۸۰
خرید
۸

آثار تعهد بایع در تحویل کالا در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با کنوانسیون بیع بین‌المللی

علی‌اکبر جعفري تبار، محسن ایران‌منش

۸۱-۹۸
خرید
۹

ماهیت حقوقی بارنامه با توجه به کنوانسیون روتردام ۲۰۰۹

آزاده احراری

۹۹-۱۱۴
خرید
۱۰

حکومت از دیدگاه امام خمینی (ره) و آیت‌الله بروجردی (ره)

خسرو نیکنام، سید حسن ملائکه

۱۱۵-۱۳۳
خرید
۱۱

ارزیابی و تحلیل اصول حاکم بر شاخص‌های نظارت قضایی در حقوق شهروندی

فیض اله صالحی، سیروس پارسا

۱۳۴-۱۴۲
خرید
۱۲

تحلیل و ارزیابی قطعنامه‌های شوراي امنيت در راستای فرایندهای توسعه حقوق بین‌الملل و با تأکید بر صلح و امنيت جهاني

یعقوب فرامرزی، مسلم مرتضی پور، سید عبدالحمید طاهری، سروش فخرایی

۱۴۳-۱۵۸
خرید
۱۳

مقایسه قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ با مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

افشین صفرپور

۱۵۹-۱۷۴
خرید
۱۴

بررسی نقش ثبت نوین در بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی و آسیب­شناسی نحوه ثبت

عبداله قيصر

۱۷۵-۱۹۲
خرید
۱۵

بررسی نقش و تأثیر قانون و قانون‌گذاری در اطاله دادرسی

مهدی سجادی منفرد

۱۹۳-۲۰۱
خرید
۱۶

بررسی قانون و اطاله دادرسی با مروری بر راهکارهای رفع اطاله دادرسی

مهدی سجادی منفرد

۲۰۲-۲۱۱
خرید