دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۹۴

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی شیوع اختلال هاي رفتاري در دانش آموزان با آسیب هاي شنوایی پسر و دختر مدارس استثنایی دوره دبستان استان سیستان و بلوچستان

احمد شهرکی زاد، فرنگیس همایون مهر

۱-۱۵
۲

بررسی چالشهای تربیت بدنی برای كاربرد فناوري اطلاعات در مدارس هوشمند ابتدائی

اشکان حسنی کریم آباد، فرزین داداشی، مریم شمس الدینی

۱۶-۲۶
۳

نقش سیستم های واقعیت مجازی و بازی های ویدیویی در بهبود ناتوانی های دوران سالمندی

سحر کوهی حبیبی

۲۷-۴۰
۴

مرگ عزیزان و آثار تخریبی آن بر کودکان

طاهره نسب پور مولائی

۴۱-۴۷
۵

تشخیص و کلاس‌بندی رفتار انسان در سیستم‌های مراقبت هوشمند با استفاده از مدل مخفی مارکوف

عادله فرزد، راهبه نیارکی اصلی

۴۸-۵۷
۶

تاثیر فلسفه برای کودکان به مثابه فرایند بر خوداگاهی کودکان(مطالعه موردی:دانش آموزان پایه ششم منطقه جلگه رخ)

رضاجهانی، احمد اکبری

۵۸-۶۶