دوره ۲، شماره ۱، بهار ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارائه راهکاری برای ارتقاء کیفیت آموزش درس جغرافیا (با تأکید بر دانش آموزان سال سوم انسانی استان کردستان)

پیمان کریمی سلطانی، کیومرث رضایی

۱-۱۰
۲

مقایسه عملکرد هوشی دانش آموزان دارای اختلال های یادگیری و دانش آموزان عادی

منیژه غفاری چراتی، قهرمان محمودی، بهرام میرزاییان

۱۱-۲۰
۳

پیش بینی پذیرش و تعهد بر اساس ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان در زنان و مردان

جواد سید جعفری،عبداله امیدی، رویا آفتاب

۲۱-۳۳
۴

بررسی رابطه­ی باورهای فراشناخت با جهت­گیری زندگی و پیشرفت تحصیلی دانش­ آموزان دبیرستانی

محمد حسین سربی، ناهید خلیل­نژاد، دکتر حیدر اسلامی

۳۴-۴۱
۵

تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر افزایش سلامت روان دانش آموزان

زهرا کیخا

۴۲-۴۹
۶

نقش باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی درشهریاسوج

سید فرخ رضوی مطلق، محمد حسین پور، روح الله رضوی پور

۵۰-۵۷
۷

بررسی نقش سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در سازمان آموزش و پرورش

سیما نویدبخش، تورج صادقی، منصوره بختیاری فایندری

۵۸-۶۵
۸

رابطه هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی بین کارکنان مجموعه های فرهنگی وابسته به شهرداری

شیرین ملاپروانه

۶۶-۷۵
۹

تأثیر استفاده از روش تدریس پنج مرحله­ای بایبی بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت­ت تحصیلی دانش ­آموزان دوره متوسطه

اسماعیل زارعی زوارکی، متین قاسمی سامنی، مرضیه قمشه

۷۶-۸۶
۱۰

وضعیّت مصرف فرهنگی (با تأکید بر مطالعۀ کتاب) در بین گروه‌های جنسی و تحصیلی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های کرمانشاه)

زهرا علیزاده، احسان خانمحمدی

۷۷-۹۹
۱۱

رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه

محمد قهرمانی، زهرا عليزاده، مهران قهرمانی

۱۰۰-۱۰۸
۱۲

بررسی فرهنگ کیفیت در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

علیرضا بزرگ زاده، مهتا گلیان اصفهانی، مجید داودی

۱۰۹-۱۱۸
۱۳

عوامل موثر بر بدخطی دانش آموزان در دوره ابتدایی

سیما نوید بخش، منصوره بختیاری فایندری

۱۱۹-۱۲۶
۱۴

پيش بيني عوامل مؤثر در موفقيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور با كمك تکنیک‏های داده كاوي

سارا خواجه وند، عبدالله چاله چاله، بهمن سعیدی پور

۱۲۷-۱۳۶
۱۵

بررسی رابطه خلاقیت با خودکارآمدی شغلی پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه

لیلی رحیم پور، لیلی شریفی، حسن علی پور

۱۳۷-۱۴۴
۱۶

بررسی تاثیر عادتهای مطالعه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه منطقه ۲ تهران

سوسن بهرامی کوهشاهی

۱۴۵-۱۵۹