دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تاثیر اینترنت بر ارزشهای اخلاقی، معنوی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان مازندران

سیدطاهر قادری

۱-۱۴
۲

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده

حمید جعفریان یسار، ناهید خدایاری، لیلا حسن زاده

۱۵-۲۴
۳

بررسي رابطه روحیه شاد با سلامت رواني در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان زاهدان

محمدامین گلوی، ولی اله سراوانی، محمدباقر میر

۲۵-۳۱
۴

بررسی رابطه اعتماد به نفس با انگیزه تحصيلي در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان زاهدان

مهتاب شهرکی مقدم

۳۲-۳۷
۵

تحلیل روانشناسی داستان حضرت یوسف (علی نبینا و اله و علیه السلام) در قرآن کریم

فاطمه علی پور دهاقانی، عاطفه شوهی اله کوهی، مجید امیری

۳۸-۵۵
۶

اعتبار پایایی مقیاس اضطراب آشکار کودکان برای دانش آموزان رشته ریاضی شهرستان کرج

اصغر ترکیان

۵۶-۶۷
۷

مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک زندگی در بین بیماران فشار خونی وافراد عادی در شهر نورآباد

صادق بازیار

۶۸-۸۴
۸

اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر بهبود چشم­انداز زمان و سلامت روان در زنان دارای همسر معلول

زهره رضازاده، رضا رسولی شربیانی، بیوک تاجری

۸۵-۹۵
۹

بررسی رابطه صمیمیت روان‌شناختی و خودتنظیمی هیجانی با تعارضات زناشویی زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج

میلاد مرادی، سید فیض الله افرازی زاده، حسن اسدزاده

۹۶-۱۰۹
۱۰

تبیین نقش پیش بینی کنندگی انگیزه پیشرفت و کیفیت زندگی کاری بر رضایت شغلی معلمان

خدیجه گورکانی، فرشته مصطفوی راد، محبوبه چین آوه

۱۱۰-۱۲۰
۱۱

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با دینداری درمیان ساکنین شهر شیراز

اصغر محمدی، حمید نجم، محمد انصاری، مسلم مرتضی پور

۱۲۱-۱۳۳
۱۲

تحلیل محتوای کتاب­های فارسی دوره متوسطه از لحاظ توجه به جامعه­ پذیری

شایسته عبدالملکی، داود عبداللهی، کبری لشکری

۱۳۴-۱۵۵
۱۳

تاثیر آموزش مهارت حل مساله و تصمیم گیری بر کنترل خشم و اضطراب دانش آموزان دختر اول دبیرستان دوره دوم

محبوبه خاکپور، حسین افلاکی فرد

۱۵۶-۱۷۴
۱۴

اثر بخشی حرفه آموزی طبق الگوی سازمان بهزیستی در توانمندسازی شناختی، خودتنظیمی و خود کارآمدی معلولان ذهنی‌-جسمی

حسین قاسمیان‌، رضا محله

۱۷۵-۱۸۸
۱۵

تاثیرباورهای مذهبی و امیدواری بر رضایت زناشویی در زوج­های نابارور

رضارسولی شربیانی، لیلا نام آور

۱۸۹-۲۰۰
۱۶

رابطه بين الگوهاي تعاملي والدين و شیوه‌های فرزند پروري با سبک‌های دل‌بستگی كودكان دبستاني

کیومرث نورایی

۲۰۱-۲۱۹
۱۷

بررسی رابطه بین اهداف آموزشی، آگاهی فراشناختی و موفقیت تحصیلی زبان آموزان ایرانی

مولود محمدی

۲۲۰-۲۲۹
۱۸

بررسی تأثیر جهانی شدن بر ارتقای آموزش های مجازی در کشورهای در حال توسعه

هدا نظری

۲۳۰-۲۴۴
۱۹

بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در سطح شهرستان قصرشیرین

کیومرث نورایی

۲۴۵-۲۵۲
۲۰

بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در کودکان استثنایی و نحوه‌ي برخورد با اين افراد در جامعه

محسن مقیدی

۲۵۳-۲۶۴