دوره ۳، شماره ۱/۴، بهار ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی رابطه انگیزه‌های مصرف سیگار و قلیان با افسردگی، کیفیت روابط و حمایت اجتماعی دانشجویان

معصومه مروی زاده، ربابه نورى قاسم ابادى، مریم مقدسین

۱-۱۹
۲

بررسی تاثیر شیوه مقابله مذهبی و تنظیم هیجانات براضطراب امتحان در مدارس مقطع راهنمایی ناحیه ۲ شهرستان زاهدان

غلامرضا ثناگوي محرر، فرشته رسولي فر، خاطره ميرحدي

۲۰-۳۱
۳

مقایسه و بررسی اختلالات رفتاری در بین کودکان و نوجوانان پسر دارای والدین پرخاشگر و عادی شهر خرم آباد

حسین فرهادی، جواد کریمی

۳۲-۴۵
۴

اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد برکیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به اتیسم

حمیده سادات مهاجری

۴۶-۵۶
۵

مقایسه اختلالات رفتاری و پرخاشگری در بین دانش آموزان دختر و پسر

حسین فرهادی، جواد کریمی

۵۷-۶۸
۶

تاثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی-رفتاری بر افزایش سازگاری فردی-اجتماعی مادران دارای کودکان بیش فعالی-نقص توجه

فاطمه صالحی شهرابی، فرزانه ریزه بندی

۶۹-۷۸
۷

رابطه توانمندسازی و رضایت شغلی با بهره‌وری کارکنان وزارت آموزش و پرورش شهر تهران

سیده بدری السادات حسینی

۷۹-۹۲
۸

رابطه بین تفکر انتقادی و سبک حل مساله با خلاقیت در دانش آموزان پسر مدارس هوشمند

مریم عاشری

۹۳-۱۰۵
۹

بررسی رویکرد فعال آموزشی درحوزه دانشگاه و نقش آن در افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی

افسانه رستمی

۱۰۶-۱۱۶
۱۰

رابطه بین کیفیت زندگی و بهزیستی معنوی با شادکامی در دانش آموزان دختر

حمید قاسم پور جهانگیر، سهیلا قاسم پور جهانگیر

۱۱۷-۱۲۷
۱۱

تبيين نقش اضطراب با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد

محمد تقی محمودی، معصومه نادری فارسانی، زهرا سلیمانی

۱۲۸-۱۳۴
۱۲

بررسی تحلیل گفتمان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

الهه باقری، فرزانه باقری

۱۳۵-۱۴۶
۱۳

چگونگی طراحی آموزشی درفرایند یاددهی-یادگیری

جابر زلفی، فاطمه تونی، کلثوم احمدی، زهره آبلویی

۱۴۷-۱۶۵
۱۴

بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی معلمان با مهارت ارتباطی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان آمل

زهرا اکبرزاده، مریم طالبیان، وحید فلاح

۱۶۶-۱۷۴
۱۵

ارزیابی درونی و بیرونی نظام های آموزشی

مریم طالبیان، عصمت السادات رسولی، زهرا اکبرزاده، مریم نعمتی

۱۷۵-۱۸۷
۱۶

رابطه بین ویژگی­ های شخصیتی و سبک­های هویتی با سازگاری اجتماعی در دانش­ آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر تهران

شیوا احمدی، فرزانه گلکار

۱۸۸-۲۰۰
۱۷

نقد و بررسی الگوی بارش فکری در فرایند یاددهی-یادگیری

قاسم قاسمی فرد، احمد قاسمی فرد، سارا ابراهیمی خارکشی، فاطمه بابائی

۲۰۱-۲۱۶
۱۸

بررسی روش تدریس حل مسئله در فرایند یاددهی-یادگیری

حمید فرجی، طاهره شبستانی

۲۱۷-۲۳۲
۱۹

بزودی

بزودی

۲۳۳-۰۰۰