دوره ۳، شماره ۲/۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارائه مدلی جهت ارتقاء و پیشرفت کیفیت آموزشی (مورد مطالعه: کارکنان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی)

 فخری السادات حسینی، سیده فاطمه حسینی

۱-۱۶
۲

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی سالمندان شهر یاسوج

 مهرداد کرمی، اصغر محمدی

۱۷-۳۴
۳

اثربخشی آموزش مهارت ­های ابراز وجود بر تفکر انتقادی دانشجویان

مریم فلاحی، فاطمه حیدری، فاطمه بریهی

۳۵-۴۷
۴

بررسی رابطه احساس تنهایی، انزوای اجتماعی و عملکرد تحصیلی با میزان استفاده از شبکه ­های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان

زهرا دریکوندی، ناهید دریکوندی، خدیجه گشتیل، محسن باقری

۴۸-۶۰
۵

بررسی مقایسه­ ای برنامه­ ی درسی مطالعات اجتماعی ایران و سنگاپور در دوره ابتدایی

ابوبکر مقام دوست

۶۱-۷۴
۶

تأثیر گذراندن دورۀ پیش دبستانی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی

 سمیه پورکریم، وحید معصومی فرد

۷۵-۸۶
۷

اثربخشی آموزش مهارت­ های شناختی و فراشناختی بر تفکر انتقادی دانش ­آموزان تیزهوش و عادی

 سمیرا انتظاری، الهام فروزنده 

۸۷-۱۰۱
۸

بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر رفتار زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستان فارسان)

 رضا اسماعیلی، حمید فدایی ده چشمه

۱۰۲-۱۱۲
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰