دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ظرفیت‌های تربیتی و هیجانی کتاب فارسی سال اول راهنمایی

مریم رضایی‌راد، پرستو رضایی

۱-۱۰
۲

رفع چالش های آموزش و پرورش، توانمندسازی و ارتقا بهره وری معلمان (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهرستان زاهدان)

فاطمه پاکدل، حسن شهرکی پور، محمد فرزانجو

۱۱-۱۸
۳

رابطه بین عاطفه مثبت و منفی با خودکارآمدی در کودکان دارای اختلال شنوایی شهر تهران

سمانه باباپور

۱۹-۲۸
۴

هنجاریابی ابزار سنجش شادی در ایران (مورد مطالعه، شهر اصفهان)

نور محمد یعقوبی، بدرالدین اورعی یزدانی، سید علیقلی روشن، احسان نامدار جویمی، همایون نوری، ریحانه پورحسن، مریم بنی اسدی، عادله دقتی، نجمه مهدی بیگی

۲۹-۵۰
۵

نقش و جایگاه فناوری اطلاعات بر تعلیم و تربیت

مریم طالبیان

۵۱-۶۴
۶

مطالعه ای پیرامون یادگیری موقعیتی

ایرج فیروز فر، عبداله عالی شیرمرد

۶۵-۷۲
۷

پیش ­بینی انگیزش تحصیلی دانش­ آموزان دختر دبیرستانی براساس میزان باورهای غیر منطقی و سازش ­پذیری مادران

انسیه شریف ­پور

۷۳-۸۰
۸

بررسی رابطه بین جو سازمانی با ارتقا انگیزش کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد رفسنجان

مریم آزادی

۸۱-۸۹
۹

مقایسه تصمیم گیری مخاطره آمیز بین افراد مبتلا به ایدز، افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و همتایان سالم آن ها

شهلا عنافچه

۹۰-۹۷
۱۰

بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد رفسنجان

مریم آزادی

۹۸-۱۰۸
۱۱

بررسی اثربخشی بسته آموزشی امید درمانی مبتنی بر شناخت و معنویت بر افزایش امید و توانایی برنامه ریزی مادران دارای کودک مبتلا به سرطان

تینوش مشیری فر

۱۰۹-۱۲۴
۱۲

مقایسه تحمل پریشانی، سبک های دفاعی، پایبندی مذهبی در مادران کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی

زهره ناجیانی

۱۲۵-۱۳۵
۱۳

تعیین رابطه سرمایه فکری و خلاقیت سازمانی در بین اعضاء هیئت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌ یزد سال ۹۵ ـ ۱۳۹۴

محدثه فلاح تفتی، امر اله پارسا مهر، سمیه فلاح تفتی

۱۳۶-۱۴۵
۱۴

تأثیر برنامه روانی آموزشی بر افزایش احساس خودکارآمدی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

مهرناز پرویزیان

۱۴۶-۱۵۷
۱۵

اثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت زندگی و هوش هیجانی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه ۲ شهر تهران

سهیلا جعفرپور، اسماعیل فیروزی

۱۵۸-۱۶۶
۱۶

بررسی رابطه انواع اختلالات آموزشی با اختلالات یادگیری، دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان این مقطع در مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۱ بندرعباس

 مرتضی رحیمی، رضا ولایتی، عیسی سرودی، علمدار یوسفی

۱۶۷-۱۷۴