دوره ۳، شماره ۳/۱، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

تأثیرات مثبت و منفی اینترنت در بین دانش آموزان

 عبداله دهقانی، وحید معصومی فرد

۱-۱۰
۲

هنجاریابی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه صمیمیت زوجین و رابطه آن با مثبت‌اندیشی در زنان متاهل شهر تهران

 مهناز مشایخ، مهناز عسکریان

۱۱-۲۴
۳

تأثیر یک دوره برنامه تمرینی بر شاخص‌های کیفیت زندگی و سطح کیفیت ذهنی خواب دانشجویان غیر فعال

وحید بخشعلی پور، سیاوش خداپرست سرشکه 

۲۵-۳۸
۴

مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشجویان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی

 زهره اسمعیلی، همت ا.. مرادیان، بهرام طاهری کیا، مهری باقری مجاهد

۳۹-۴۹
۵

مقایسه نظام آموزشی پیش دبستانی و دبستانی ایران، فرانسه، مالزی، کانادا و سوئيس

 لادن سلیمی، حمید ولی الهی

۵۰-۶۳
۶

تاثیر آشوب بر یادگیری دانش آموزان شهر بجنورد

 شوکت علیدادیانی، رویا افراسیابی

۶۴-۷۳
۷

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فرزند پروری بارکلی به مادران بر افزایش هوش هیجانی دانش آموزان

 ناهید پاک منش

۷۴-۸۱
۸

رابطه راهبردهای خودتنظیمی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانش ­آموزان

 فتاح استوار

۸۲-۸۹
۹

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت احساسات مدیران (مطالعه موردي شرکت پالایش گاز پارسیان)

 سید احمد هاشمی، رضا اشگرف، ژاله قاسمی

۹۰-۱۰۱
۱۰

بررسی رابطه تعهد سازمانی و سکوت سازمانی با عملکرد سازمانی در بین معلمان ابتدایی شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 نگین جباری، حجت جعفری، فاطمه امیرخانلو

۱۰۲-۱۱۱
۱۱

بررسی رابطه سبک های مدیریتی مدارس در ایجاد روحیه نشاط وعملکرد شغلی معلمان ابتدایی شهرستان گلوگاه در سال تحصیلی ۹۶- ۹۵

نگین جباری، عارفه کاظمی ملک محمودی، فقیه امیرخانلو

۱۱۲-۱۲۰
۱۲

بررسی تاثیرآموزش مهارت‌های ارتباطی به پرستاران بر رضایتمندی بیماران از نحوه برقراری ارتباط در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان سال ۱۳۹۴

 نگین جباری، فاطمه باغ خواستی، هاجر بیگم حسینی

۱۲۱-۱۳۱
۱۳

مدیریت استعداد و مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در آموزش و پرورش

 نگین جباری، فاطمه نامنی­

۱۳۲-۱۴۰
۱۴

بررسی تاثیر حمایت سازمانی و هویت تیمی بر اخلاق حرفه ای در بین کارکنان اموزش و پرورش شهرستان گرگان

 نگین جباری، معصومه حسن پور، آزاده بینش

۱۴۱-۱۴۸
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰