دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

 شخصیت سازی یا هویت سازی در ایران معاصر

 صدیقه سلمان

۱-۹
۲

بررسی رابطه بین سبکهای تفکر با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع اوّل متوسطه در بین مناطق دوگانه آموزشی شهر ارومیه طی سال تحصیلی ۹۶-۹۵

 امیر همتی، عسگر دهقانی صوفی، نیره سیادتیان حاصل قوبی افشار

۱۰-۲۱
۳

اثر بخشی الگوهای ارتباطی برشادکامی والدین دانش آموزان

 سیده فاطمه موسوی، مرضیه رضوی، زهرا غلامی

۲۲-۳۳
۴

القای خلق با استفاده از سیستم بین المللی تصاویر عاطفی

 فاطمه سلطانی، الهام فروزنده 

۳۴-۴۱
۵

مقایسه اثربخشی روش تدریس فعال و سنتی بر ابعاد یادگیری دانش آموزان پايه ششم ابتدایی شهرستان آمل در سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵

 عباس بزرگ زاده، فیروزه حاجی پور، مجید پژومان، فاطمه نظری

۴۲-۵۲
۶

پیش­ بینی اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی

 عزیز اله سهرابی

۵۳-۶۰
۷

مطالعه جامعه شناختي جايگاه آموزه هاي قرآني در مناسبات خانواده و زناشويي زوجین شهر جهرم

 محمدعلی حقدل

۶۱-۷۵
۸

تحلیل محتوای کتاب­های درسی دوره متوسطه از نظر میزان توجه به مسایل سیاسی در شهرستان آمل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶

علیرضا عصاره، حسین لطفی، رضا پاشا، مجید پژومان

۷۶-۹۵
۹

بررسی موانع استفاده از فن آوری اطلاعات ازدیدگاه معلمان در مدارس متوسطه اول شهرستان آمل

 غلامعلی احمدی، حسین لطفی، محترم کیاقادی، رضا پاشا

۹۶-۱۱۶
۱۰

بررسی اضطراب امتحان در دانش آموزان ابتدایی بر حسب سبک دلبستگی به تفکیک جنسیت

 عزیز اله سهرابی

۱۱۷-۱۲۵
۱۱

واکاوی گذاره‌های روانشناختی خستگی ذهنی در محیط کار

 علی قدیمی، لیلا پیری، کبری سبزعلی یمقانی

۱۲۶-۱۳۶
۱۲

سهم اینترنت در پیشرفت یا عدم پیشرفت دانش آموزان

 زهره ملک

۱۳۷-۱۵۰
۱۳

بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه اول استان کهگیلویه و بویراحمد در سال تحصیلی ۹۴-۹۵

 رضا ساکی، صادق نصری، علی رحمانی

۱۵۱-۱۶۸
۱۴

بررسی تاثیر آگاهي مديران آموزش و پرورش بر موفقیت آنها

 محمد تقی محمودی، آیت الله کاظمی، علی اکبر آمیغی

۱۶۹-۱۸۴
۱۵

بررسی رابطه سبك­هاي رهبري مديران با خلاقيت در معلمان مدارس دخترانه ابتدايی شهر شهرکرد

 محمد تقی محمودی، بابک سامانی، اکرم همتیان

۱۸۵-۱۹۴