دوره ۳، شماره ۴/۱، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

بررسی میزان تأثیرپذیری هوش اجتماعی و شادکامی زنان از آموزش مهارت‌های زندگی

 هادی عبدالله تبار

۱-۶
۲

مطالعۀ جامعه‌شناختیِ عملکردِ تحصیلیِ دانش‌آموزانِ دورۀ متوسطۀ شهر یاسوج

احسان خانمحمدی، صیاد خردمند

۷-۲۱
۳

مدل پردازي تأثیر هوش هيجاني و ابعاد شخصيت بر عملكرد و رضايت از رشته تحصيلي در دانشجويان

 سکینه فردوسی مازندرانی، مسعود گرامی پور

۲۲-۳۱
۴

تحلیل رسانه و وسایل کمک آموزشی و تاثیرآن در آموزش، تدریس و یادگیری

 صابر شفیعی

۳۲-۳۹
۵

هنر درماني خانواده محور و كودكان مبتلا به اختلال طيف اوتيسم

 فاطمه طاهری، مهدی زایر

۴۰-۵۰
۶

اثربخشی الگوی طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای مبتنی بر چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

 علی عبدی، طاهر محمدی

۵۱-۵۸
۷

مقایسه تاب آوری دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

 شهین تبرزن، کاظم گرام، داود تقوایی

۵۹-۶۵
۸

تشریح درس پژوهی به زبان ساده

 صابرشفیعی

۶۶-۷۳
۹

نقش هوش معنوي بر عملكرد و رضايت از رشته تحصيلي 

 سکینه فردوسی مازندرانی، مسعود گرامی پور

۷۴-۸۴
۱۰

بررسی رابطه بین تکنولوژی اطلاعات با سطوح یادگیری در دانش آموزان

 منیژه احمدی، فاطمه گودرزی

۸۵-۱۰۳
۱۱

تأثیر عوامل کلیدی سیستم های پاداش بر عملکرد معلمان مقطع ابتدائی مدارس دخترانه شهرستان ساری

 لادن سلیمی، فاطمه محکم کار

۱۰۴-۱۱۰
۱۲

بررسی تأثیر هوش هيجاني، هوش معنوي و ابعاد شخصيت بر عملكرد و رضايت از رشته تحصيلي

 سکینه فردوسی مازندرانی، مسعود گرامی پور

۱۱۱-۱۳۲
۱۳

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب امتحان دانش آموزان ابتدایی با رویکرد اقدام پژوهی

 مهین نوروزی دشتکی، مسلم شعبانی، سعید ایمانی

۱۳۳-۱۴۷
۱۴

مقایسه معنای زندگی، رضایت از زندگی و شادکامی در زنان مجرد و متاهل شهر شیراز

 صدرالله خسروی، بهاره سقانژاد، محمد علی قدرت الهی

۱۴۸-۱۵۵
۱۵

رابطه تکنیک‌های افزایش دقت و تمرکز با پیشرفت تحصیلی در درس عربی دبیرستان

 لیلا جمالی امام قیسی

۱۵۶-۱۷۰
۱۶

تاثیر درمان شناختی رفتاری بر عدم تحمل ناكامي در افراد وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز mmt

 فاطمه جلایی

۱۷۱-۱۸۳
۱۷

جایگاه مفهوم معنویت در روان‌درمانی، شخصیت‌ شناسی مدرن و مقایسه آن با معنویت اسلامی

 رضا میرزایی، شلاله حسین نژاد، شراره نورايی

۱۸۴-۱۹۶
۱۸

بررسی و ارزیابی نارسایی ویژه یادگیری (اختلالات یادگیری) کودکان و دانش آموزان

سیداحمد هاشمی، جاسم خاتمیان

۱۹۷-۲۲۵