دوره ۴، شماره ۱/۱، بهار ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

نقش ابعاد سبک زندگی و هوش هیجانی در پیش بینی میزان سازگاری زناشویی افراد متاهل معلول جسمی- حرکتی

 زهره حیدری، سوگند کوچکی مطلق، وجیهه موحد

۱-۹
خرید
۲

اثربخشی مشاوره شغلی به روش کرومبولتز بر بلوغ شغلی و افکار ناکارآمد در دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهر تهران

 راضیه کاظمی

۱۰-۲۰
خرید
۳

اثربخشی طرح واره‏های درمانی بر سبک دلبستگی و رضایت‌مندی زناشویی زنان متأهل

نگین زینلی، محمدابراهیم مداحی

۲۱-۳۵
خرید
۴

بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا و انگیزش دبیران مقطع متوسطه اول چابهار

 رضا فتح اله زاده، علی امیری نسب، عبدالرحمن اربابی کلاتی

۳۶-۴۵
خرید
۵

رابطه بین تنوع در رویکرد های تدریس معلمان ریاضی و وضعیت درک ریاضی دانش آموزان پایه پنجم (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان عباس آباد)

 ریحانه بذر افشان

۴۶-۵۷
خرید
۶

ارتباط بین انگیزش تحصیلی و مسئولیت‌پذیری با کارکردهای اجتماعی و انطباقی

زبیده اسدی جعفری

۵۸-۷۰
خرید
۷

نقش باورهای غیر منطقی در تعهد زناشویی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز سلامت منطقه ۲ شهر تهران

شبنم سيري ثابت

۷۱-۸۰
خرید
۸

تاثیر موسیقی درمانی برکاهش رفتارهای پرخاشگرانه کودکان اوتیسم (درخود مانده) شهر بندرعباس

 مریم امانی، نوشین تقی نژاد

۸۱-۹۱
خرید
۹

بررسی رابطه نشخوار فکری و هوش هیجانی با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول

 نجمه حاج حسنی، محدثه درویشی، مطهره درویشی، فریدون کریم نیا

۹۲-۱۰۰
خرید
۱۰

بررسي رابطه بين هويت قومي و اعتماد در روابط بين فردي دانشجو معلمان مقطع ابتدايي دانشگاه فرهنگيان ورودي سال ۱۳۹۶

 نرگس امامقلی زاده، معصومه آزموده

۱۰۱-۱۰۷
خرید
۱۱

رابطه فرسودگی شغلی با کیفیت خواب و سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان

 محسن کندی

۱۰۸-۱۱۶
خرید
۱۲

اثربخشی آموزش مولفه‌های هوش هیجانی بر یادگیری خودتنظیمی و هوش معنوی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان نکا

 آمنه ابدالی اومالی

۱۱۷-۱۳۲
خرید
۱۳

اثربخشی آموزش گروهی حل مسأله بر شادکامی و کیفیت زندگی زنان در حال درمان با متادون

فائزه تورانی، مهدی زارع بهرام آبادی

۱۳۳-۱۴۵
خرید
۱۴

تحلیل محتوای کتب پیام های آسمان دوره ی متوسطه اول از منظر مؤلفه­های محبت و مهرورزی

سمیّه پاپی، مسعود صفایی مقدم، سید جلال هاشمی

۱۴۶-۱۵۸
خرید
۱۵

پیش‌بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس سبک‌های فرزند پروری مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

شهپر شریفی، محمدرضا ایروانی

۱۵۹-۱۶۸
خرید
۱۶

اثربخشی آموزش تنظیم هیجان به مادران بر کاهش تکانشگری و رفتارهای کلیشهای دانش آموزان اتیسم پسر مقطع ابتدایی شهرستان فلاورجان

 اعظم مهدی زاده

۱۶۹-۱۸۱
خرید
۱۷

اثربخشی تفکر خلاق بر تسهیل تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

 محمد رضا ایروانی، محبوبه السادات فاطمی

۱۸۲-۱۹۳
خرید
۱۸

پیش بینی اختلال رفتاری کودکان بر اساس کیفیت زندگی و اعتیاد به اینترنت مادران در دانش آموزان دختر دوره ابتدایی

شهپر شریفی، محمدرضا ایروانی

۱۹۴-۲۰۴
خرید
۱۹

اثربخشی آموزش فرزند پروری بارکلی به مادران بر حرمت نفس و کیفیت زندگی در دانش آموزان  

 محدثه درویشی، نجمه حاج حسنی، مطهره درویشی، محمد رضا پاکدامن

۲۰۵-۲۱۳
خرید
۲۰

اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت، بخشش و بهزیستی روانشناختی-مطالعه مروری

خیراله کریم زاده، مسعود سلیمی  

۲۱۴-۲۲۴
خرید