دوره ۴، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

الگوی تعاملات ارتباط بین سلامت روان مادران با سبک فرزند پروری آنان

نرگس عطاران، مهدی رضا سرافراز

۱-۱۲
خرید
۲

نقص‌های شناختی در اختلال بیش‌فعالی- نقص‌توجه

مرضیه هاشمی

۱۳-۲۱
خرید
۳

اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر طلاق عاطفی زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دل آرام شهر قائمیه

خدیجه زارع، تورج دالکی

۲۲-۳۰
خرید
۴

اختلال نافرمانی مقابله‌ای با تأکید بر نظریه ذهن

مریم اطمینان

۳۱-۴۲
خرید
۵

بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی دبیران با مهارت‌های ارتباطی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

ایراندخت فیاض، حمیده ابویی مهریزی

۴۳-۵۱
خرید
۶

تأثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر رضایت زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان

راحيل بهادري

۵۲-۵۸
خرید
۷

بررسی رفتارهای رهبری همبسته بر اجتماعی شدن سازمانی و فرهنگ‌سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

روح اله شاکریان، رویا افراسیابی

۵۹-۷۵
خرید
۸

ارزیابی مؤلفه‌ی حس مکان از منظر روانشناسی محیط در معماری بازار (نمونه مورد مطالعه: بازار تهران)

حسن اصانلو، مهرگان ابشوری

۷۶-۹۸
خرید
۹

بررسی مبانی نظری ارزشیابی در فرایند تدریس

زهرا ولی‌پور، علیا افضلی، کلثوم احمدی

۹۹-۱۱۵
خرید
۱۰

مقایسۀ اجمالی انواع یادگیری طوطی­وار و معنادار از دیدگاه شناختی آزوبل و روان­شناسی انسان­گرایانۀ راجرز

مریم سادات مشعشعی، لیلی مسگرزاده اقدم

۱۱۶-۱۳۲
خرید
۱۱

تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر تنظیم  شناختی هیجان دانش­آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نعیمه بزمی، سارا رحیمی نژاد، هستی اصلانی فر، حمیده کربلائی علی تبریزی، الهام نقاش‌زاده

۱۳۳-۱۴۵
خرید
۱۲

بررسی موانع اجرای روش‌های فعال تدریس (بازدیدهای علمی) در مدارس از دیدگاه دبیران استان مازندران

محترم رمضانی، مهرناز فیض زاده، خدیجه نوروزی

۱۴۶-۱۶۵
خرید
۱۳

اجتماع درمان‌مدار: ضرورت‌ها، مزایا، معایب و راهکارها

فرشته احمدپور، محمدرضا بلیاد

۱۶۶-۱۷۴
خرید
۱۴

ارزشیابی خصوصیات شخصیتی افراد سیگاری و غیر سیگاری بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت

مریم پرسا، ایرج اکبری

۱۷۵-۱۸۵
خرید
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰