مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

  • مدیریت ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی
  • روانشناسی ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی
  • حرکات اصلاحی
  • امدادگری ورزشی
  • جامعه شناسی ورزشی
  • حقوق ورزشی
  • مهندسی و فناوری ورزشی
  • اقتصاد ورزش
  • خصوصی سازی در ورزش
  • بازاریابی ورزشی
  • مدیریت استراتژیک در ورزش
  • مدیریت اماکن ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی
  • اخلاق در ورزش
  • تغذیه ورزشی
  • رفتار حرکتی
  • علم تمرین
  • گردشگری ورزشی
  • تاریخ و فلسفه ورزشی
  • ورزش معلولین
  • ورزش همگانی
  • ورزش قهرمانی
  • تربیت بدنی در مدارس
  • ورزش دانشجویی
  • ارتباطات و رسانه در ورزش
  • مدیریت رویداد های ورزشی
  • رفتار سازمانی در ورزش

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

  سردبیر

  دکتر کامران جوهری، دکتری تربیت بدنی، گرایش آسیب شناسی و عضوهیت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، بوکان، ایران.

   

  اعضای هیئت تحریریه

  دکتر اصغر نجفی، دکتری مدیریت ورزشی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد، ایران.

  دکتر احمد ترک فر، دانشیار مدیریت ورزشی، مدیر گروه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، ایران.

  دکتر سیاوش خداپرست سرشکه، دکتری مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران.

  دکتر محسن حلاجی، دکتری مدیریت ورزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید چمران، ایران.

  دکتر سمیه احمدآبادی، دکتری فیزیولوژی ورزشی، استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان مشهد، ایران.

  دکتر شهاب بهرامی، دکتری مدیریت ورزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.

  دکتر مژگان صالحی پور، هیئت علمی گروه تربیت بدنی و مدیریت ورزشی، رفتار و رشد حرکتی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

  دکتر بیستون عزیزی، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

  دکتر ایران احمد پور، دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی،دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران.

  دکتر محمد سیوان نوری، دکتری مدیریت ورزشی و عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد واحد مریوان، ایران.

  دکتر محمدحسین حسینی روش، استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، ایران.

  دکتر مجتبی قربانی آسیابر، دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

  علیرضا زمانی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، ایران.

  دکتر تورج محمد زمانی، استادیار گروه ترببیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب، کرمانشاه، ایران.

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

 • تربیت بدنی و علوم ورزشی

  ISSN Online: 2476-6844
  ISSN Print: 2538-502X

  این نشریه در پایگاه های زیر نمایه شده است:
  nlai

  civilica

  ricest.ac.ir

  noormags

  sjifactor