دوره ۱، شماره ۲، تابستان ۹۵

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

رابطه مؤلفه‌های سلامت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران

آسیه‌سادات قاسمی، ملیحه اسفندیاری، سودابه شهابی‌فر

۱-۱۱
۲

تدوین استراتژی توسعه ورزش مدارس جمهوری اسلامی ایران

احمد سید کریمی، بیان فاتحی

۱۲-۲۶
۳

رابطه استرس­ شغلی با عملكرد شغلی كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان

ملیحه اسفندیاری، آسیه‌سادات قاسمی، سودابه شهابی‌فر، طه رزم آرا، کمال حسینی

۳۷-۳۶
۴

رابطه پیاده‌سازی مدیریت دانش و بهره‌وری كاركنان (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)

سودابه شهابی‌فر، ملیحه اسفندیاری، آسیه‌سادات قاسمی، طه رزم آرا

۳۷-۴۵
۵

ارتباط مهارت تصوير سازي و کارايي تيمي در ورزشکاران رشته هاي تيمي

وحید عونی هریس، زهرا محمودیان هریس، صمد عونی

۴۶-۵۵
۶

تدوين بیانیه مأموریت و استراتژی های توسعه دانشکدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه خوارزمی

حسین کارگر، بهاره رادفر، حسین اکبری یزدی، علیرضا الهی

۵۶-۷۲
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰