دوره ۲، شماره ۴، زمستان ۹۶

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
۱

ارتباط بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از دیدگاه مدیران ادارات ورزش و جوانان استان گیلان

 سیاوش خداپرست سرشکه، وحید بخشعلی پور، توحید خداجو

۱-۱۰
۲

شناسایی و اولویت ­بندی انگیزه ­های شرکت در فعالیت ­های ورزشی دانش ­آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان

 محسن غفرانی، احمد محمودی، محمد حسین قربانی، سهیلا مژدهی

۱۱-۲۲
۳

تاثیر ۶ هفته تمرین HIIT به همراه مصرف مکمل امگا ۳ بر اینترلوکین-۶ و  CD4 سرمی در هندبالیست های نوجوان

 وحید افرا، مراد حسینی، حشمت اله اقبال پناه

۲۳-۳۷
۴

طراحی و تدوین استراتژی های توسعه ورزش پرورشی شهرستان آوج بر اساس مدل SWOT

علی همتی عفیف، سید مجید الهی، مهدی افتخاری، مبین حاجی حسنی

۳۸-۵۵
۵

ارتباط بین حداکثر پرش عمودی با ویژگی ­های آنتروپومتری و رکورد وزنه برداران نخبه کشور

 ابوالفضل خوری، حسن دانشمندی، سید حسین حسینی، محمدرضا فدائی چافی

۵۶-۶۶
۶

اثر ۱۲ هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدی پسران نوجوان دارای اضافه وزن

 محمد جواد علیزاده، بهمن رفیع زاده، هومن خان باباخانی

۶۷-۷۵
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰