دوره ۳، شماره ۳، پاییز ۹۷

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
۱

شناسایی، بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار مشتری در میزان خرید اینترنتی از فروشگاه‌های ورزشی شهرهای پرجمعیت ایران

موسی قوام صفت، وحید محمدی کاظم‌زاده، جواد بارانی

۱-۱۱
خرید
۲

بررسی رابطه بین سطوح تحصیلات آکادمیک مربیان و برقراری روابط صحیح مربیان فوتبال دارای سطوح قابل‌قبول علمی

سید امین دهقان

۱۲-۳۳
خرید
۳

تأثیر ۴ هفته تمرین HIT بر برخی عوامل جسمانی و سطوح پلاسمایی اینترلوکین ۶ و کراتین کیناز بازیکنان هندبال نوجوان

حجت اله خلیلی، میلاد پیراللهی، محسن اکبرپور بنی، مجتبی خانسوز

۳۴-۴۵
خرید
۴

تأثیر مصرف مکمل زنجبیل بر کراتین کیناز و اسید اوریک پلاسمای دوچرخه‌سواران جوان، پس از یک جلسه تمرین استقامتی

میلاد پیراللهی، حجت اله خلیلی، محسن اکبرپور بنی

۴۶-۵۶
خرید
۵

مقایسه برآورد توان هوازی آزمون‌های بروس و بالک از مردان معتاد شهر زاهدان پس از ۸ هفته تمرین هوازی

رضا محمدی آویزی، محمدرضا باتوانی، محسن غفرانی

۵۷-۶۷
خرید
۶

تأثیر ۸ هفته ورزش روی زمان واکنش و زمان عکس‌العمل در افراد سالمند فعال و غیره فعال

سحر احمدیان

۶۸-۷۸
خرید
۷

بزودی

بزودی

۰-۰
۸

بزودی

بزودی

۰-۰
۹

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۰

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۱

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۲

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۳

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۴

بزودی

بزودی

۰-۰
۱۵

بزودی

بزودی

۰-۰