درباره ما

مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران تحت شماره 22575 در اداره کل ثبت شرکتها، مورخ 1387/02/04 به ثبت رسید و با اخذ معرفی نامه به شماره 24/5788 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را در زمینه برپایی انواع کنگره، کنفرانس، سمینار، جشنواره، کارگاه و ارائه خدمات آموزشی آغاز نمود.

در گام دوم، مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران با لحاظ شتاب روزافزون علم، با اقداماتی همچون تشکیل هسته های علمی، اقدام به دانش افزایی و ارتقای سطح توانمندی کمیته علمی و اجرایی خود نموده، که البته خروجی های آن به صورت چاپی، الکترونیکی، فایلهای صوتی و تصویری در اختیار جامعه علمی کشور قرار گرفته است؛ همچنین یکی از مهمترین فعالیت های این مرکز فرهنگسازی و معرفی هرچه بیشتر این مجموعه از طریق تألیف، ترجمه و چاپ کتب متعدد، برنامه های تلویزیونی و رادیویی و همچنین برگزاری جلسات مداوم با مدیران ذیربط در سازمانهای دولتی و خصوصی بوده که از آن میان می توان به تولید کتب تخصصی، انتشار مقالات علمی و تولید نرم افزارهای آموزشی توسط این مرکز اشاره نمود.

در گام بعدی، این مرکز با همکاری جمعی از اساتید و خبرگان صنعت و دانشگاه اقدام به راه اندازی چند فصلنامه علمی-تخصصی تحت عنوان “مرکز توسعه پژوهشهای نوین ایران” کرده است تا بستری مناسب برای پژوهشگران و نویسندگان محترم در چاپ دستاوردهای پژوهشی خود فراهم آورده باشد. شایان ذکر است که ضمن دریافت مجوز نشر دیجیتال برخط و ثبت در ساماندهی محتوای فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کد شامد  1-4-65-709816-1-1، تمام فصلنامه های این مرکز در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی و با شماره های معلوم، به ثبت رسیده اند. امید است که با همکاری اساتید، نویسندگان، پژوهشگران و مدیران محترم سازمان ها، این مرکز در انجام ماموریت و رسیدن به چشم انداز خود که همان خدمت به جامعه علمی کشور است، موفق باشد.