دسته: ویژه

نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

نخستین کنفرانس ملی تحول گرایی در مدیریت

محورهای کنفرانس آسیب شناسی تحول گرایی در سازمانهای عصرمدرن آینده پژوهی و آینده نگاری نظام اداری ایران استراتژی تحول در مدیریت صنعتی، بازرگانی، ردشگری، رسانه، ورزشی، مالی، کارآفرینی، بیمه، خدمات بهداشت و درمان و...

اطلاعیه: حذف نسخه چاپی

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند، به دلایل زیست محیطی از شماره پاییز 1399 نسخه چاپی مجلات حذف و هر شماره صرفاً بصورت الکترونیک منتشر خواهد شد.

رسالت، اهداف و چشم انداز

طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور ایران باید در سال ۱۴۰۴ با حفظ هویت اسلامی، انقلابی و بومی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یابد و به کشوری...