دوره 2، شماره 4، زمستان 96

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان فایل شماره صفحه
1

نقش فرهنگ و هنر در شهر خلاق (مورد مطالعه: شهرهای ونکوور و تورنتو)

 محمد نوری کاردر، حامد رحیمی، سمیه فتحی

1-14
2

فلسفه پیدایش چارطاقی و آتش نیایش

مژگان کاوسی

15-28
3

بررسي نمادهاي گرافيكي بكاررفته درفرش بختياري منطقه ايذه

 مازیارطهماسبی، عبدالعلی باقری

29-57
4

بررسی وضعیت انیمیشن ناسور از دیدگاه مخاطب

سعید حقیر، لیدا قربان

58-73
5

بزودی

بزودی

0-0
6

بزودی

بزودی

0-0
7

بزودی

بزودی

0-0
8

بزودی

بزودی

0-0
9

بزودی

بزودی

0-0
10

بزودی

بزودی

0-0
11

بزودی

بزودی

0-0
12

بزودی

بزودی

0-0
13

بزودی

بزودی

0-0
14

بزودی

بزودی

0-0
15

بزودی

بزودی

0-0