دوره 3، شماره 1، بهار 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

بررسی دکوپاژ و جلوه های ویژۀ سینمایی در شاهنامۀ فردوسی

 فاطمه نژادنیلی

1-18 [purchase_link id=”5089″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

سفر قهرمان زن و طرد ارزشهای سنتی زنانه با خوانشی روانکاوانه – فمینستی به سینمای ایران با تاکید بر دیدگاه لورا مالوی؛ مطالعه موردی: حاجی آقا، آکتور سینما (اوگانیاس)، کاغذ بی خط (ناصر تقوایی)

 پرویز امینی

19-30 [purchase_link id=”5093″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

نقش فرهنگ و هویت بومی در خاطره انگیزی شهرها (نمونه موردی شهر شیراز)

 فاطمه کامکار

31-42 [purchase_link id=”5095″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی هنر خوشنویسی و مضامین نهفته در کتیبه های مسجد-مدرسه دارالاحسان سنندج

 صالح امین پور، کبری منبری

43-58 [purchase_link id=”6629″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

بررسی تأثیر آثار ثبت جهانی میراث فرهنگی بر جذب گردشگران خارجی (مطالعه موردی: مجموعه فرهنگی و تاریخی کاخ گلستان)

 مونا فلاحی

59-71 [purchase_link id=”6631″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]