دوره 3، شماره 4، زمستان 97

شماره مشخصات مقاله و نویسندگان چکیده
شماره صفحه
مقاله کامل
1

لباس محلی نمادی از فرهنگ و هویت ملی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

بانو علی ­زاده

1-10 [purchase_link id=”7289″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
2

مطالعه تطبیقی عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر فرهنگ کار در میان قومیت‌ها (مورد مطالعه: کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان کردستان و لرستان)

 حميد علمشاهی، فاطمه عزیزآبادی فراهانی

11-23 [purchase_link id=”7291″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
3

بررسی ارتباط ایجاد نوآوری و تکنولوژی بر بهبود عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: صنعت پوشاک در استان هرمزگان)

 آزاده آریانا، طوبی فسایی

24-34 [purchase_link id=”7294″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
4

بررسی تأثیر ازجال اندلسی بر اشعار تروبادورهای فرانسه

بتول عبدالملکی

35-48 [purchase_link id=”7296″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
5

کاربرد آیات قرآنی در هنر و معماری اسلامی (نمونه موردی: کتیبه‌ها و سنگ محراب مسجد جامع یزد)  

بلال شانواز، سیده عطیه حسینی

49-62 [purchase_link id=”7298″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
6

ساحت خیال شیخ اشراق (سهروردی) در بنای شیخ صفی‌الدین اردبیلی

میثم رحمتی خواه

63-72 [purchase_link id=”7300″ text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
7

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
8

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
9

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
10

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
11

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
12

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
13

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
14

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]
15

بزودی

بزودی

0-0 [purchase_link id=”XXX” text=”خرید” style=”button” color=”blue” price=”0″]