دوره 6، شماره 2، تابستان 00

شمارهمشخصات مقاله و نویسندگانچکیدهشماره صفحه
1 بررسی رابطه بین نذر فرهنگی و عدالت اجتماعی (موردمطالعه: شهرداری منطقه 3 تهران)
علی امید مقدم
دانلود رایگان مقاله و مقالات 1-8
2 فرایند نهادینه کردن امید در جوانان و راهکارهای آن در بیانیه گام دوم انقلاب مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری
نسرین علوی نیا، زهرا نعمتی
دانلود رایگان مقاله و مقالات 9-18